1-tileВ средата на 2016г. приключи последната няколкомесечна програма на ОбСНВ и ПИЦ-Плевен: „ВИЖ ИСТИНАТА!” – селективна превенция на употребата на наркотични вещества сред рискови групи”. В хода на реализацията и бяха обхванати над 70 момичета и момчета на възраст 13-19 години от три селища на област Плевен, включително и такива от специализирани институции и около 40 родители/настойници на млади хора в риск.

Проведени бяха серия от  превантивни психологическо – консултативни  сесии,  водени от специалисти на ПИЦ – Плевен и ОБСНВ – Плевен, подпомагани от младежи доброволци – обучители на връстници. както и  подкрепящи  сесии за родители/настойници на млади хора с по-голям риск от употреба и злоупотреба с ПАВ.

Искрена благодарност за поредната смислена работа на нашия екип доброволци – момичета и момчета, готови да посветят време и усилия на някой друг!