Секретарят на Националния съвет по наркотични вещества г-жа Светлана Йорданова бе на работна визита в Плевен.

На 3 октомври тя взе участие в разширено заседание на Общински съвет по наркотични вещества – Плевен, на което представи актуалния дневен ред на Националния съвет, приоритетите и инициативите в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018.

Плевенската среща е част активната програма на Секретариата на Националния съвет за по-близка комуникация със съставите на Общинските съвети по наркотични вещества и местната власт по места в страната, с цел оптимизиране на съвместния работен процес.

Изключително полезен и смислен диалог бе осъщес2-tileтвен по време на заседанието, с участието на членове на ОбСНВ – Плевен: Николай Пачевски – прокурор в Окръжна прокуратура, г-жа Анелия Цветанова от БЧК – Плевен, местната законодателна и изпълнителна власт: г-жа Катя Христова – общински съветник, г-н Стефан Захариев и д-р Елза Пачева от отдел „Здравеопазване и социални дейности“, г-жа Мариета Георгиева от отдел „Образование“ в Община Плевен, д-р Юлиан Найденов – РЗИ, Плевен.