Какво представляват „легалните дроги“ и защо Европейският парламент е на път да приеме мерки за ограничаване на тяхното разпространение в ЕС.

Все повече психоактивни вещества се появяват на пазара като алтернативи на забранените наркотици. Тези субстанции могат да бъдат също толкова вредни и дори смъртоносни, но анализът на рисковете от тях изисква време, което им дава възможност да останат поне за малко извън забранителните списъци.

На 8 юни 2017 комисията по граждански свободи в ЕП гласува по две законодателни предложения, които целят да ускорят процедурата по извеждането им от легална продажба и да разширят дефиницията за наркотици.

Какво представляват „легалните дроги“?

Това са нови психоактивни вещества, които се продават като алтернатива на забранени наркотици като кокаин или екстази. Те са особено популярни сред младите хора.

За какво се използват?

Някои психоактивни вещества могат да се употребяват и за легитимни цели, като например за производство на медикаменти, в химическата промишленост и т.н. Ако се използват като наркотици обаче, те имат свойството да стимулират централната нервна система и да предизвикват халюцинации, промени в поведението, начина на мислене, настроението или възприятията.

Как се продават?

Те се продават в „специализирани“ магазини или през Интернет, а някои и от наркодилъри.

Колко популярни са тези вещества?

Данните свидетелстват за ръст на употребата им в Европа, основно сред младите хора. Според изследване „Евробарометър“ от 2014 г. за отношението на младите хора към наркотиците 8% от европейците на възраст до 25 г. са използвали такива субстанции поне веднъж през живота си, в сравнение с 5% през 2011 г. Най-голям е делът на пробвалите млади хора в Ирландия (22%), Испания (13%) и Словения (13%), а в България той е 7%.

Какъв е проблемът?

Проблемът е свързан с опазването на здравето на хората, с осигуряването на тяхната безопасност и със защитата на потребителите.

Защо властите просто не ги забранят, ако са вредни?

Защото не смогват на скоростта, с която се появяват нови и нови субстанции, които често са просто модификации на предишни. Трудно е да се направи точен анализ на рисковете без научно изследване на веществата.

През 2010 г. е била отчетена появата на 41 нови субстанции, рекорден брой до тогава. През 2014 г. на пазара се появяват 101 нови вещества. Общият брой на веществата, които попадат под наблюдение, е 620.

Какво може да се направи на европейско ниво?

Нужни са мерки за бърза и ефективна реакция. Веществата, за които има съмнения, че представляват риск за здравето, ще бъдат изтегляни временно от пазара, докато им бъде правена оценка на риска. Особено рисковите вещества ще попадат под разпоредбите на криминалното право точно както и забранените наркотици.

Анализ на политиката на ЕС относно наркотиците (2016 г.) можете да намерите тук / на Англ. език/

Кратко видео по темата – на този линк:

https://www.europarltv.europa.eu/bg/programme/society/bringing-legal-highs-to-a-low