В Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен се проведе обучение на преподаватели от училището, водено от психолога в Превантивно-информационния център по зависимости Валентин Минков. Срещата, в която участваха 20 учители, бе по инициатива на ръководството на гимназията, като темата на обучението бе „Превенция на употребата на наркотични вещества. Разпознаване, причини и предпоставки“.

Обучението предизвика голям интерес от страна на педагозите, като темите бяха за начините на въздействие на наркотичните вещества върху физическото и психо-емоционалното състояние, разпознаването симптомите на употребата на наркотици и работата с ученици с рисково поведение. Учителите зададоха въпроси за начините, по които могат да въздействат върху деца, употребяващи наркотици, как могат да ги разпознаят и към кого могат да се обърнат за съдействие. Те повдигнаха също темата за законовите мерки и правомощията, с които разполагат, като специалисти, пряко работещи с младежите.

Учителите са доста заинтересовани и определено имат желание да работят ефективно и да са полезни на тези деца, сподели Валентин Минков. По думите на психолога, следващата съвместна дейност на ПИЦ – Плевен и ПГРТО ще е с участието на ученици, като в нея ще бъде използван подходът „Връстници обучават връстници“.