Кога и защо се посяга към наркотиците? Има ли път назад? Защо, защо?… Въпроси, които учениците от шести и седми клас от ОУ „Максим Горки” – Левски задаваха и търсиха отговор с момчетата Людмил и Дани от сдружение „Рето – Надежда”, наркокомуна – София, информира педагогическият съветник Зоя Личева.
Емоционална среща, на която двете момчета споделиха собствените си истории, живота си, както те го определят – преди и след наркотиците. И думите им, които докоснаха душата на всеки от присъствалите: „Сами правим своя избор в живота и носим лична отговорност за него. Не позволявайте да се превърнете в „щастливи” егоисти, за които единственото и най-важно нещо е дозата.”
Дозата, която води към падение и силата, която води до спасение!
И вярата, че изборът на нашите ученици ще е винаги добър и успешен!