Общински съвет по наркотични вещества и Община – Плевен обявяват конкурс за УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ под мотото „ПОСЛЕДВАЙ ЖИВОТА!”

Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) Плевен  в изпълнение на  Годишен план за дейността на ОбСНВ  през 2019г. стартират процедура по прием на документи за участие на училища в проекти под мотото „Последвай живота!”– ученически инициативи и дейности, стимулиращи творчеството, спорта, младежката фантазия за осмисляне на свободното време, като форма на превенция на зависимости сред децата и младите хора”.

Краен срок за подаване на документи за конкурсната сесия: до 16.30ч. на 15 октомври ( вторник ) 2019г.  в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен.

Тук можете да намерите:

  1. Писмо – покана
  2. Обява и регламент на конкурсната сесия
  3. Формуляр за кандидатстване 
  4. Придружително писмо за депозиране на проект.