Обучение на тема „Мотивацията – причини, желания, стимули, потребности при приемните родители” проведе екипът на Превантивно-информационния център в Плевен. Участие в него взеха социални работници, отговарящи за приемните семейства от общините Плевен, Червен бряг, Никопол и Кнежа, а обучител бе психологът Валентин Минков. Коментирани бяха причините човек да избере професията „приемен родител“ – дали това се прави изцяло по финансови съображения или има и хора-идеалисти, за които това е призвание. Темата предизвика дискусия коя от двете групи приемни родители се справят по-успешно. Социалните работници се обединиха около мнението, че и двете страни трябва да бъдат стимулирани, като според тях и от двата типа хора може да излезе успешен приемен родител стига те да бъдат достатъчно добре мотивирани.В рамките на обучението участниците се спряха и на въпроса за нормативната уредба в областта на професионалната приемна грижа, която според мнозина от социалните работници трябва да бъде актуализирана с оглед на това, че услугата е динамична. Дискутирани бяха и конкретни казуси, свързани с работата на специалистите. Социалните работници коментираха как да създадат още по-добра комуникация с приемните родители, както и докъде се простират ангажиментите на социалния работник и на приемния родител и дали всички родители са напълно запознати със своите задължения. От своя страна, Валентин Минков отбеляза, че в качеството си на социални работници те нямат правомощията да влизат в ролите на психолози. Той посочи, че професията им предполага в дадени ситуации те да оценяват как приемните родители вършат своята работа, а при нужда от психологическа подкрепа приемните родители трябва да се обърнат към съответния специалист.Не бе подмината и темата за това по какъв начин обществото възприема социалните работници, приемните родители и децата, отглеждани от тях, като някои от участниците в обучението повдигнаха въпроса за това защо много от хората не гледат с добро око на приемната грижа. В резултат от проведеното обучение социалните работници се ангажираха да направят анкета сред приемните родители, чрез която те да изразят своите нужди и очаквания за подкрепа.