Проблемите с психичното здраве и зависимостите към алкохол или наркотици са все по-често срещан проблем сред полицаите, като трябва да се работи повече за справянето с него, сочат изводите от изследване, представено в HealthDay. За да научат повече, изследователите са прегледали 67 проучвания, включващи над 272 000 полицаи в 24 държави. Повечето от проучванията са от Северна Америка (46%), Европа (28%) и Австралия (10%), като са участвали предимно от мъже, изпълняващи общи задължения.
Според резултатите, от отговорите на малко под 26% от включените в проучването е било отчетено, че имат определен проблем с алкохола, като 5% могат да се счетат за алкохолно зависими. Един от всеки 7 отговаря на критериите за посттравматично стресово разстройство или депресия, а 1 на 10 отговаря на критериите за тревожно разстройство или има мисли за самоубийство. Липсата на подкрепа от страна на колегите, високото ниво на стрес на работното място и лошите стратегии за справяне с това са отчетени като водещи рискови фактори за лошо психично здраве.
„Полицейските служители показват значителна тежест на психично-здравните проблеми, като подчертават необходимостта от ефективни интервенции и мониторингови програми“, пишат изследователите от University College London. Според тях, в противен случай „психологическите затруднения ще останат съществен проблем за здравето на служителите на реда“.
„Необходимо е прилагане на интервенции, насочени към преодоляване на стреса и повишаване на партньорската подкрепа в полицията, като се вземат предвид спецификите при половете и културите“, се посочва още в изследването.