В края на юни 2020г. в стартираха дейностите по един от трите  плевенски проекта, подкрепени от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 г., в който екипът на Превантивно – информационен център по зависимости – Плевен е пряко ангажиран. 

Заложи на сигурно! – укрепване на личностния капацитет у младите хора, като превенция на хазартната зависимост и ресурс за пълноценен начин на живот“, Договор № 25-00-52/26.06.2020г. е разработен и се осъществява от водеща организация читалище ЛИК – Плевен в партьнорство с Общоградско средношколско общежитие – Плевен.

Повече от 240 момичета и момчета на възраст 15-19 години от 61 населени места на Областите Плевен и Ловеч ще имат възможност да станат част от обучения, специални събития, креативно развиващи работилници, дискусии, младежки кампании, работа на терен в периода юли – октомври 2020г.

Универсалната превенция, част от проектните дейности цели повишаване на информираността и личностните уменията за устойчивост на негативни тендециии сред младите хора, вкл. и такива в социален риск. Индикативни превантивни подходи ще спомогнат да се осигури  подкрепяща среда, индивидуално и групово психологическо консултиране за младежи с индкиран повишен риск от уязвимост.

Днес младите често чуват, че някой иска да ги предпази от рискове. Този някой може да помогне, но те сами ще носят отговорност за себе си. Когато светът не живееше чрез Интернет и нямаше достъп до информация, се смяташе, че ако човек е информиран, значи е предупреден, защитен. Сега има инфо за всичко, дори повече, отколкото можем да поемем. Но чувстваме ли се по-сигурни, по-уверени, по-стабилни от това? Едва ли. Често изобилието от информираност ни кара да сме объркани. Не случайно днес светът говори, че успешен човек е не просто знаещият и ученият, а онзи, който има умения полезни за живота, ключови социални компетенции, емоционална интелигентност. Те са силното оръжие за избягване на рискове.
Затова е този проект. Превенцията на хазартна зависимост е само специфичният повод –  не се стряскайте от името. Вместо хазарт, там  можеше да има – наркотици, насилие, бедност, изолация и други подводни камъни, които всеки от нас среща по пътя си.
Важното е да помогнем на младите да си дадат сметка, че те сами са своя късмет. Че фалшивите надежди не могат да доведат до смислен начин на живот. Днешните момичета и момчета сами могат да направят нещо за себе си, да използват шансовете, да са свое по-добро Аз.