29% от учениците от 5, 6 и 7 клас в училищата на територията на град Плевен заявяват, че са пили алкохол някога през живота си. Така твърдят 11% от учениците от 5 клас, 27% от 6 клас и 49% от учениците от 7 клас. Това са 30% от момчетата и 27% от момичетата, които са пили някога, сочат данните от представително проучване на тема „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в градовете Стара Загора и Плевен”. То е проведено от Агенция „Сова Харис” в периода 2-11 ноември 2020 г. сред общо 1016 ученици от 45 паралелки, съгласно предварително изготвена и одобрена извадка и с методологическата подкрепа на Националния фокусен център за наркотици и наркомании. Целта на проучването е да се установят навиците и нагласите на учениците, свързани с техния начин на живот, обкръжението, употребата на цигари, алкохол и наркотици, информираността и нагласите относно употребата им.

През последните 30 дни (спрямо деня на попълване на анкетната карта) алкохол са пили 51% от учениците, които някога са пили алкохол. Това са 36% от 5 клас, 57% от 6 клас, 49% от седми клас; 57% от момчетата и 43% от момичетата. 26% от пилите алкохол ученици декларират, че през последните 12 месеца, но не и през последните 30 дни са пили алкохол. Това са 27% от 5 клас, 21% от 6 клас, 29% от седми клас; 23% от момчетата и 30% от момичетата. Преди повече от 12 месеца алкохол са пили 23% от учениците, които са заявили, че някога са пили алкохол. Това са 36% от 5клас, 21% от 6 клас, 21% от седми клас; 20% от момчетата и 27% от момичетата.

Приблизително 20% от пилите алкохол ученици декларират, че са изпили първото си питие на възраст до 9 години. Това твърдят пилите алкохол ученици по отделни класове и по пол, както следва:
– 40% от 5 клас;
– 22% от 6 клас;
– 14% от 7 клас;
– 25% от момчетата и 14% от момичетата от всички класове.
18% от учениците, пили някога алкохол, заявяват, че са изпили първото си питие на 10 години. Това твърдят пилите алкохол ученици по отделни класове и по пол, както следва:
– 36% от 5 клас;
– 15% от 6 клас;
– 16% от 7 клас;
– 19% от момчетата и 16% от момичетата от всички класове.
На 11 години първото си питие са изпили 31% от учениците, които са декларирали, че някога са пили алкохол. Това твърдят пилите алкохол ученици по отделни класове и по пол, както следва:
– 24% от 5 клас;
– 42% от 6 клас;
– 26% от 7 клас;
– 25% от момчетата и 38% от момичетата от всички класове.
На 12 години първото си питие са изпили 22% от учениците, които са декларирали, че някога са пили алкохол. Това твърдят пилите алкохол ученици по отделни класове и по пол, както следва:
– 21% от 6 клас;
– 26% от 7 клас;
– 21% от момчетата и 23% от момичетата от всички класове.
На 13 години първото си питие са изпили 11% от учениците, които са декларирали, че някога са пили алкохол. Това твърдят пилите алкохол ученици по отделни класове и по пол, както следва:
– 19% от 7 клас;
– 10% от момчетата и 21% от момичетата от всички класове.
66% от учениците, които някога са употребявали алкохол, твърдят, че не са се напивали през последните 12 месеца. Това заявяват 66% от 5 клас, 66% от 6 клас и 67% от учениците от 7 клас. 63% от момчетата и 70% от момичетата, които някога са употребявали алкохол, твърдят, че не са се напивали през последните 12 месеца. Веднъж или два пъти през последните 12 месеца са се напивали 18% от пилите някога ученици. Това са 13% от пети клас, 18% от 6 клас и 20% от учениците от 7 клас; 17% от момчетата и 20% от момичетата, които са пили някога, заявяват, че са се напивали веднъж или 2 пъти през последните 12 месеца. Повече от 3 пъти през последните 12 месеца са се напивали 9% от пилите някога ученици. Това твърдят 3% от учениците в 5 клас, 9% от 6 клас и 10% от учениците от 7 клас.

14% от момчетата и 3% от момичетата, които са пили някога, твърдят, че са се напивали 3 и повече пъти през последните 12 месеца. През последните 12 месеца не са употребявали алкохол 7% от пилите някога ученици. Това са 19% от 5 клас, 7% от 6 клас и 4% от 7 клас. 7% от момчетата и 7% от момичетата, които са пили някога, твърдят, че не са употребявали алкохол през последните 12 месеца. 61% от учениците, които някога са пили алкохол, споделят, че пият бира. Такъв отговор са дали 58% от учениците в 5 клас, 67% от 6 клас и 57% от учениците в 7 клас; 65% от всички момчета и 56% от всички момичета, които някога са пили алкохол.
31% от пилите алкохол ученици декларират, че пият вино. Това твърдят пилите алкохол ученици по отделни класове и по пол, както следва:
– 24% от 5 клас;
– 27% от 6 клас;
– 34% от 7 клас;
– 26% от момчетата и 36% от момичетата от всички класове.
27% от пилите алкохол ученици декларират, че пият концентрати: ракия, коняк, водка, уиски и др. Това твърдят пилите алкохол ученици по отделни класове и по пол, както следва:
– 13% от 5 клас;
– 25% от 6 клас;
– 31% от 7 клас;
– 29% от момчетата и 25% от момичетата от всички класове.
14% от пилите алкохол ученици декларират, че пият алкохолни коктейли. Това твърдят пилите алкохол ученици по отделни класове и по пол, както следва:
– 8% от 5 клас;
– 11% от 6 клас;
– 17% от 7 клас;
– 14% от момчетата и 14% от момичетата от всички класове.
15% от пилите алкохол ученици декларират, че нямат предпочитания какъв алкохол да пият и употребяват различни видове алкохол. Това твърдят пилите алкохол ученици по отделни класове и по пол, както следва:
– 5% от 5 клас;
– 17% от 6 клас;
– 16% от 7 клас;
– 16% от момчетата и 14% от момичетата от всички класове.
7% от пилите алкохол ученици декларират, че в момента не пият алкохол. Това твърдят пилите някога алкохол ученици по отделни класове и по пол, както следва:
– 8% от 5 клас;
– 4% от 6 клас;
– 9% от 7 клас;
– 7% от момчетата и 8% от момичетата от всички класове. Учениците, които са пили някога алкохол, споделят, че са имали проблеми вследствие на употребата на алкохол, както следва:
– 9% от тях са имали проблеми в семейството;
– 10% от тях са имали проблеми с приятелите;
– 6% от тях са имали проблеми в училище;
– 6% от тях са имали проблеми с непознати хора;
– 3% от тях са имали проблеми с полицията или с детски педагогически стаи;
– 3% от тях са имали здравословни проблеми.

Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании