Употребата на марихуана продължава да нараства сред студентите през последните пет години и остава на исторически високи нива сред връстниците им, които не продължават обучението си в университет, според резултатите от панелно проучване „Monitoring for Future” (MTF), съобщава на уебсайта си американският Национален институт по злоупотреба с наркотици (NIDA). Проучването отчита най-високите нива на употреба на марихуана, регистрирани от 80-те години на миналия век.

Сред студентите се наблюдава значително увеличение на употребата на халюциногени и значителен спад в употребата на алкохол между 2019 и 2020 г. „Пандемията от COVID-19 драматично промени начина, по който младите хора взаимодействат помежду си и ни предлага възможност да проучим дали поведението по отношение употребата на наркотици също се е променило“, коментира д-р Нора Волков, директор на NIDA.

Проучването „Monitoring for Future “ (MTF) ежегодно проследява употребата на наркотични вещества сред младежи на възраст 19-22 години от 1980 г. насам. Финансирано от Националния институт по злоупотреба с наркотици (NIDA), проучването е провеждано ежегодно от учени от Института за социални изследвания на Университета в Мичиган. Резултатите се основават на данни, събрани от студенти от една до четири години след завършване на университет, както и от техни връстници, които не се обучават във висше учебно заведение. Данните за проучването за 2020 г. са събрани онлайн от 1550 лица в периода от 20 март до 30 ноември 2020 г.

Според данните от него, 44% от студентите съобщават, че са използвали марихуана през последната година, като през 2015 г. този процент е бил 38, което представлява значително увеличение. За тези извън университета процентът на употребилите марихуана през 2020 г. остава 43%, както през 2018 и 2019 г. За разлика от тях, подобно увеличение и рекордно високи нива на употреба на марихуана не са наблюдавани сред учениците от 12-ти клас през последните години, като 35% от зрелостниците съобщават, че са използвали марихуана през последната година.

Ежедневната или почти ежедневна употреба на марихуана продължава да нараства сред студентите от 2015 г. насам, като 8% от тях съобщават, че използват марихуана ежедневно или почти ежедневно през 2020 г. в сравнение с близо 5% през 2015 г. 13% от връстниците им извън университета пък са отговорили, че използват марихуана ежедневно или почти ежедневно.

Източник: National Institute on Drug Abuse