Сайтът на Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен – www.picpleven.org – е сред най-използваните от потребителите при попълването на въпросниците за скрининг и превенция на употребата на психоактивни вещества. Това стана ясно по време на провелата се от 8 до 10 юни в Шумен XVI-та Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Резултатите, събрани в рамките на комуникационната кампания от 23 февруари до 10 март, бяха представени от екипа на Сдружение „АРЗ Солидарност“, което реализира инициативата съвместно с Превантивно-информационните центрове по зависимости в страната.

ПИЦ – Плевен бе сред първите шест центъра в България, приложили въпросниците на своите уебсайтове, заедно с ПИЦ в Кърджали, Разград, Стара Загора, Варна и Враца, като към тях се присъединиха и центровете във Видин, Добрич, Габрово, Ловеч, Русе, Сливен и София. Сайтът на ПИЦ – Плевен е втори по най-много попълнени въпросници за ученици и родители, като най-активни са били потребителите на страницата на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (НИЛНАХ). Там са и най-многото потребители, попълнили въпросниците за учители, педагогически съветници и училищни психолози.Акцент в Националната конференция, в която участие взеха над 100 членове на общински съвети по наркотични вещества и превантивно-информационни центрове от цялата страна, бяха дейностите по Националните програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас и 8-11 клас, оценката на ефективността им и трудностите, които специалистите срещат при прилагането им. Коментирани бяха добрите практики в индикативната превенция, лечението и психосоциалната работа с малолетни и непълнолетни, експериментиращи и/или употребяващи ПАВ, както и достъпността и липсата на контрол върху райския газ и въздействието му върху организма на тийнейджърите. В програмата бяха включени обучения на новоназначени експерти, а също така бяха представени филми, подготвени от екипите на ПИЦ във Враца и Благоевград.