Учените са склонни да разглеждат пристрастяването към вещества като основно заболяване на мозъка. Когато се наслаждаваме на секс, храна, музика или хобита, областите на нашия мозък в рамките на пътя на възнаграждението са „наводнени“ с допамин, предизвикващ удоволствие. Наркотиците като кокаина копират този ефект, но до десет пъти по-силно. Здравите мозъци обаче не са оставени на милостта на такива допаминови приливи: там префронталната кора претегля възможностите и може да реши да се откаже от приятни дейности, когато не е времето или мястото. За разлика от това, такъв „инхибиторен контрол“ е нарушен в пристрастения мозък, което го прави трудно да му се устои. Но какви са биохимичните промени в префронталния кортекс, които причиняват това увреждане?

Учени от Германия и Канада доказват в своя статия в списание Frontiers in Psychiatry, че при хората разстройството при употреба на кокаин (CUD) води до промени в „метилома“ на подрегион в префронталния кортекс, зона 9 на Бродман, смятана за важна за самочувствието осъзнаване и инхибиторен контрол. Обикновено по-високата степен на метилиране на ДНК води до „намаляване“ на близките гени. „Тъй като метилирането на ДНК е важен регулаторен механизъм за генната експресия, идентифицираните промени в метилирането на ДНК могат да допринесат за функционални промени в човешкия мозък и по този начин за свързаните поведенчески аспекти на пристрастяването“, казва Ерик Пойзел, докторант в Института по психично здраве в Манхайм, Германия. Тъй като изследването на мозъчния метилом е инвазивно, изследването е направено върху криоконсервирани мозъци на 42 починали донори мъже, половината от които са имали CUD, а другата половина не. Това е важно, тъй като повечето по-ранни изследвания в тази област са направени върху мозъци на плъхове.

Изследователите са открили доказателства, че клетките в зона 9 на Бродман изглеждат биологично „по-стари“ при хора с CUD, доказателство, че тези клетки остаряват по-бързо, отколкото при хора без нарушения, свързани с употребата на вещества. Тук те са използвали модели на метилиране на ДНК като мярка за биологичната възраст на клетките в зона 9 на Бродман. Биологичната възраст на клетките, тъканите и органите може да бъде по-голяма или по-малка от тяхната хронологична възраст, в зависимост от диетата, начина на живот и експозицията болест или вредни фактори на околната среда. По този начин учените могат да оценят биологичната възраст от данните за метилома с установени математически алгоритми.

„Открихме тенденция към по-силно биологично стареене на мозъка при индивиди с разстройство, свързано с употребата на кокаин, в сравнение с индивиди без разстройство, свързано с употребата на кокаин. Това може да бъде причинено от свързани с кокаина болестни процеси в мозъка, като възпаление или клетъчна смърт“, казва водещият автор д-р Стефани Уит, изследовател в същия институт. „Тъй като оценката на биологичната възраст е съвсем скорошна концепция в изследванията на пристрастяването и се влияе от много фактори, необходими са допълнителни проучвания, за да се изследва това явление, с по-големи размери на извадката, отколкото е възможно тук“.

Източник: Newswise