Тетрахидроканабинолът (THC) е химическото вещество в канабиса, което кара хората да се чувстват „напушени“. Тестовете могат да открият THC в организма в продължение на няколко дни или дори седмици. Продължителността на престоя на този химикал в организма или продължителността на показването му при тест за наркотици зависи от много фактори. Те включват:
– колко телесни мазнини има човек;
– колко често използва марихуана;
– чувствителността на теста за наркотици.
Вещества като алкохола могат напълно да изчезнат от организма само за няколко часа. За сравнение, канабисът се задържа много по-дълго. Тестовете за наркотици могат да открият THC в урината, кръвта и косата в продължение на много дни след употребата, докато тестовете със слюнка могат да открият THC само за няколко часа. Това се дължи на начина, по който тялото метаболизира THC. THC е липидоразтворимо химическо вещество. Това означава, че той се свързва с мазнините в тялото, което увеличава времето, необходимо на човек да елиминира THC.

Проучванията за това колко дълго тестът може да открие канабис показват широк диапазон от средни стойности. Изследване от 2017 г. изчислява, че прозорецът за откриване на една цигара канабис е около 3 дни. В същото проучване се подчертава, че прозорците за откриване варират и зависят от това колко често пуши човек. В него се казва: „В края на 2017 г. в България е направено проучване на риска от употребата на наркотици, от което става ясно, че:
– За човек, който пуши канабис за първи път, тестовете могат да го открият в продължение на около 3 дни.
– При човек, който пуши канабис три или четири пъти седмично, прозорецът за откриване е 5-7 дни.
– При хора, които пушат канабис веднъж дневно или повече, тестовете могат да го открият в организма им в продължение на 30 дни или повече.
Прозорците за откриване зависят също така от вида на теста, който се прави на дадено лице. Общите оценки за различните тестове за канабис са следните:
– Тестовете за урина могат да открият канабис в урината в продължение на около 3-30 дни след употребата.
– Тестовете със слюнка могат да открият канабис приблизително 24 часа след употребата. При някои тестове на слюнка канабисът се открива до 72 часа.
– Тестовете за коса са най-чувствителните тестове, които откриват THC до 90 дни след употребата. Те обаче изследват маслото в кожата, което се прехвърля върху косата, така че понякога могат да покажат фалшиво положителен резултат. Лице, което влиза в контакт с употребяващ THC, теоретично може да даде положителен резултат при теста за коса.
– Кръвните тестове могат да открият THC само в продължение на 3-4 часа.

Тестовете за наркотици могат да открият сравнително малки количества THC, а количеството THC в дадена цигара канабис варира. Въпреки това малко изследвания са проучили какво количество трябва да изпуши човек, за да се провали на тест за наркотици. Проучванията последователно установяват, че при честите потребители на трева вероятността да се провалят на тестовете за наркотици е по-голяма, отколкото при редките потребители. В проучване от 2012 г. са изследвани употребяващи канабис, които пушат една цигара с 6,8 % THC. Концентрациите на THC в урината са били най-високи от 0,6 до 7,4 часа след пушенето. Използвайки високочувствителен тест за урина, изследователите откриват THC в урината на 100% от често употребяващите и на 60-100% от рядко употребяващите.

Проучване от 2017 г. съобщава за тестове, при които са взети проби от коса на 136 употребяващи канабис, самоопределили се като интензивно, леко или без употреба на канабис. За целите на проучването изследователите са нарязали косата на 1-сантиметрови участъци, за да проверят дали са били изложени на въздействието на канабис до един месец преди това. Около 77% от интензивно употребяващите и 39% от леко употребяващите са дали положителни резултати. Нито един неупотребяващ не е имал положителни резултати, което предполага, че фалшивите положителни резултати при тестовете за коса са относително редки.

Източник: Medical News Today