Ново проучване установява, че увеличената наличност на телездравни услуги и лекарства, свързани с употребата на опиоиди, по време на пандемията са били свързани с по-нисък риск от фатално предозиране. Изследователите са анализирали данни от две групи пациенти на Medicare с разстройство, свързано с употребата на опиати. Първият набор от данни идва от повече от 105 000 пациенти, от септември 2018 г. до февруари 2020 г. Вторият набор от данни идва от повече от 70 000 пациенти, от септември 2019 г. до февруари 2021 г. Пациентите, които са започнали да получават грижи за разстройство, свързано с употребата на опиати по време на пандемията, включително телездравни услуги, са имали 33% намален риск от фатално предозиране, съобщава HealthDay.

Пациентите, които са получавали лекарства за разстройство, свързано с употребата на опиати, от програми за лечение с опиоиди, и тези, които са получавали бупренорфин, лекарство за разстройство, свързано с употребата на опиати, в офис-базирани условия, също са имали намалени шансове за фатално предозиране съответно с 59% и 38%. Степента на смъртност от всички причини и предозиране е по-висока в групата на пандемията в сравнение с групата преди пандемията, но процентът на смъртните случаи поради предозиране е сходен между двете групи.

„Изследванията продължават да показват, че разширеният достъп до телездраве е безопасен, ефективен и вероятно дори животоспасяващ инструмент за грижа за хора с разстройство, свързано с употребата на опиати, което може да има дългосрочно положително въздействие, ако продължи“, смята д-р Уилсън Комптън от Националния институт по злоупотребата с наркотици.

Източник: Partnership to End Addiction