Смъртните случаи от предозиране с фентанил в САЩ са се увеличили повече от три пъти от 2016 г. до 2021 г., показват нови изследвания. Коригираният спрямо възрастта процент на смъртните случаи от свръхдоза, включваща фентанил, се е повишил с 279% през този период от време, от 5,7 на 100 000 души през 2016 г. до 21,6 на 100 000 през 2021 г., според анализ, публикуван в сряда от Националния здравен център на Центъра за контрол и превенция на заболяванията. През 2021 г. е имало близо 70 000 фатални свръхдози, включващи фентанил, в сравнение с приблизително 18 500 през 2016 г.

Докладът на CDC изследва смъртността, свързана с петте категории опиоиди или стимуланти, които най-често са причина за смърт от свръхдоза в САЩ през този петгодишен период. Заедно с фентанил и метамфетамин, основните вещества включват кокаин, хероин и оксикодон. Процентът на смъртните случаи, свързани с метамфетамин, се е увеличил повече от четири пъти от 2016 г. до 2021 г., от 2,1 на 100 000 на 9,6 на 100 000, което води до повече от 31 000 фатални свръхдози с метамфетамин през 2021 г. Процентът на фаталните свръхдози с кокаин се е увеличил повече от два пъти – от 3,5 на 100,0 00 до 7,9 на 100 000 – докато смъртните случаи от свръхдоза, свързани с хероин и оксикодон, са намалели през този период. Докладът отбелязва, че фаталното предозиране може да включва повече от едно лекарство, като например смърт, включваща кокаин и хероин. И все пак фентанил – категория в доклада, която обхваща варианти като аналога на фентанил карфентанил – се свързва с най-висок процент смъртност: процентът му от 21,6 на 100 000 през 2021 г. надвишава повече от два пъти този на веществото със следващата най-висока смъртност през тази година – метамфетамин.

Най-голямото годишно увеличение на смъртните случаи от свръхдоза наркотици, свързани с фентанил, е настъпило между 2019 г. и 2020 г., като процентът се е покачил с 55%. След това се е увеличил с 24% от 2020 г. до 2021 г. За всяка от петте изследвани категории наркотици по-високи нива на смъртност са наблюдавани сред мъжете през 2021 г., като най-голяма е разликата между свръхдозите, включващи хероин: смъртността, свързана с хероин, е 2,8 пъти по-висока сред мъжете при 4,2 на 100 000 в сравнение с 1,5 на 100 000 за жените. Сред всички възрастови групи хората на възраст от 35 до 44 години са имали най-висок процент на смъртност, свързана с фентанил – от 43,5 на 100 000 през 2021 г.

Фентанилът също има най-висок процент на смъртност сред расови и етнически групи, като американските индианци или местните жители на Аляска са с най-висок процент от 33,1 на 100 000 през 2021 г., следван от чернокожите индивиди с 31,3 на 100 000, белите индивиди с 24,6 на 100 000, испанците с 14,1 на 100 000, а азиатците – 2,3 на 100 000. Сред азиатците разликите в нивата на предозиране, включващи различните категории вещества, не са статистически значими, според доклада. Американските индианци или местните жители на Аляска са имали най-висок процент на смъртност от предозиране с метамфетамин от всяка расова или етническа група, докато чернокожите са имали най-висока смъртност от свръхдози, включващи кокаин.

Източник: US News