Стигмата продължава да преследва хората, страдащи от проблеми с психичното здраве или разстройства, свързани с употребата на наркотични вещества, според доклад на Комисията за психично здраве на Канада. Почти всички (95%) от хората с разстройство на психичното здраве или употребата на вещества посочват, че са били засегнати от стигма през последните пет години. „Важно е да кажем на хората, живеещи с психично заболяване или разстройство, свързано с употребата на вещества: „Вие не сте сами в тези преживявания“, казва д-р Хедър Стюарт, председател на Център за изследване на психичното здраве и борбата със стигмата. „Стигмата остава важен и често срещан проблем. Въпреки невероятните усилия, които направихме в нашето общество, трябва да се направи повече, включително иновативни подходи за ограничаване на самостигмата“, категорична е тя.

Над седем от 10 (72%) хора с психично разстройство или разстройство, свързано с употребата на вещества, споделят чувство на самостигма, често интернализиране на негативни стереотипи и лошо мислене за себе си. 40% от хората съобщават, че в здравните заведения са били стигматизирани, докато са получавали грижи, според проучване на Комисията за психично здраве на Канада сред над 4000 души в цяла Канада, включително 2005, които са разкрили, че живеят с проблем с психичното здраве или употреба на наркотични вещества.

Тъй като на работното място има стигма около психичното здраве, много служители пазят състоянието си в тайна, казва д-р Дон Мордекай. Това може да струва скъпо на работодателите поради следните причини:
– Служителите с нелекувани психични заболявания използват непсихиатрични здравни услуги три пъти повече от тези, които получават лечение.
– 62% от пропуснатите работни дни могат да бъдат приписани на психични заболявания.
– 50% от служителите на пълен работен ден са напуснали работа поради причини, свързани с психичното здраве.
– Работниците с психични разстройства са 3,5 пъти по-склонни да имат и такива, свързани с употребата на вещества.

„За да помогнем на повече хора да получат грижите, от които се нуждаят, е важно да разберем стигмата и да предприемем действия за нейното преодоляване“, казва д-р Мордекай. „Работодателите имат възможност да се справят директно със стигмата – да се уверят, че служителите се чувстват подкрепени, и да помогнат да се определи тонът за продуктивна и психически здрава работна сила“, допълва той.

Източник: HRD