Децата на родители с разстройство, свързано с употребата на алкохол или наркотици, са изложени на по-голям риск от интелектуално увреждане, дори ако проблемът е само в бащата, съобщават изследователи от Karolinska Institutet в Швеция. Според проучването, което е публикувано в списание eClinicalMedicine, превантивните мерки трябва да бъдат насочени към двамата родители. Добре известно е, че консумацията на алкохол от жената по време на бременност може да увеличи риска детето й да развие интелектуално увреждане. Изследвания от Karolinska Institutet сега показват, че всички форми на злоупотреба с вещества, както при майката, така и при бащата, а не само по време на бременност, могат да представляват рисков фактор. „Превантивните мерки, като например обучение на здравни специалисти и препоръки за обществено здраве, са фокусирани от десетилетия върху майките с проблеми, свързани с алкохола. Нашите констатации подчертават важността на насочването на такива мерки към бащи с различни видове разстройства, свързани с употребата на вещества“, коментира д-р Лотфи Кемири, изследовател по медицинска епидемиология и биостатистика и клинична невронаука в Karolinska Institutet.

Проучването, което се основава на данни от шведски регистри, обхваща почти два милиона бебета, родени между 1978 и 2002 г., и техните родители. Изследователите установяват, че 1,2% от бебетата, родени от родители без такова разстройство, са диагностицирани с интелектуално увреждане, в сравнение с 3% от бебетата, които имат един родител с разстройство, свързано с употребата на вещества (злоупотреба с алкохол или наркотици). Повишеният риск е по-голям, ако родителят е получил диагноза преди или по време на бременност, а не след раждането. Диагнозата за нарушение на употребата на вещества, регистрирана преди раждането, е свързана с повече от два пъти по-висок риск от интелектуално увреждане при бебето, независимо кой родител е имал диагнозата. Корелацията е по-слаба, но все още статистически значима след коригиране на социално-икономическите фактори и психиатричната коморбидност при родителите.

„Тъй като това беше наблюдателно проучване, не можем да направим заключения за основния механизъм, но подозираме, че генетичните фактори и факторите на околната среда, включително вредните ефекти от злоупотребата с вещества върху развитието на плода, могат да играят роля“, казва д-р Кемири. „Надяваме се, че резултатите ще допринесат за превантивните усилия, както и за подобрената диагностика на деца с интелектуални затруднения и за навременна интервенция, насочена както към детето, така и към родителите, нуждаещи се от лечение на разстройство, свързано с употребата на вещества“.

Източник: News-Medical.Net