Развиването на емпатия може да помогне при справяне със зависимост към наркотични вещества

Развиването на емпатия може да помогне при справяне със зависимост към наркотични вещества

Изживяването и споделянето на емоции е основно човешко преживяване. Емпатията е способността да разбереш гледната точка на другия и да споделиш емоциите му. Скорошни изследвания установиха, че емпатията може да помогне на подрастващите да намалят употребата на вещества.„Капацитетът ни да разбираме и да се чувстваме свързани с другите е от решаващо значение за нашето умствено, физическо и социално здраве“, казва Дрю Уинтърс, постдокторант в Медицинския кампус Аншуц на Университета в Колорадо. „Емпатията изгражда усещане за връзка и разбиране на другите. Пример за емпатия е, когато видите някой да има емоционална реакция и вие имате вътрешна реакция, приближаваща какво би било чувството, ако сте в тази ситуация. Разбирането на опита на другите е важна информация, която ни помага да ръководим поведението си. Доказано е, че по-ниските нива на емпатия са свързани с поведение, което е вредно за човека и за другите“, допълва той.„Моето проучване е специфично за юноши, които се лекуват от употреба на вещества. Тези, които са развили по-високи нива...
Read More