Чрез „форум театър“ в Кнежа представиха докъде води капанът на наркотиците

Чрез „форум театър“ в Кнежа представиха докъде води капанът на наркотиците

Темата за наркотиците бе във фокуса на проява, организирана от Община Кнежа, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ – Кнежа и с участието на специалисти от Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен и Терапевтичен център „Свети Илия“ – Габрово. Срещата събра ученици от шести и седми клас от община Кнежа. Пред тях - чрез методите на т. нар. „форум театър“ - доброволци от Клуб „Връстници обучават връстници“ към ПГЗ „Стефан Цанов“ с ръководител г-жа Снежана Драшанска пресъздадоха историята на тийнейджър, която както психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков сподели преди изявата на младежите е действителната и главен герой в нея е момче, с което той е работил. Историята срещна публиката с предизвикателствата, пред които е изправен днес младият човек – от проблемите в семейната среда и неразбирането от страна на връстниците, през малката стъпка от желанието да се харесаш на останалите, често водеща до попадане в капана на наркотиците,...
Read More
Пламъкът на доброволчеството вече е запален в ПГЗ „Стефан Цанов” – Кнежа

Пламъкът на доброволчеството вече е запален в ПГЗ „Стефан Цанов” – Кнежа

Клуб „Връстници обучават връстници” работи от началото на изминалата учебна година в Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов” – Кнежа. Както писахме, инициативата е съвместна на училището и Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен, който провежда обучението на доброволците, а организатор на дейностите е преподавателят по биология и здравно образование Снежана Драшанска. Ето какво сподели тя след финала на работата на клуба за тази учебна година. - Г-жо Драшанска, как стартира дейността на Клуб „Връстници обучават връстници”?- Започнахме работа съвместно с психолога от ПИЦ – Плевен Валентин Минков в самото начало на учебната година. Заради пандемията имаше един период, в рамките на който беше трудно да се срещаме и да общуваме в училище. За щастие, това бе за кратко, тъй като в един малко по-късен етап позволиха на ученици от един и същи клас – особено, когато групата е по-малка – да могат да се събират. Самият този факт бе до голяма степен зареждащ за децата, защото в един такъв момент...
Read More