Наблюдава ли се спад на пазарите на наркотици в „тъмната мрежа“?

Наблюдава ли се спад на пазарите на наркотици в „тъмната мрежа“?

Технологиите продължават да бъдат основен двигател на пазарите на наркотици, като пазарите в „тъмната мрежа“, приложенията за социални медии и съобщения в реално време, както и комуникационните технологии и технологиите за криптиране, понастоящем се използват до известна степен за улесняване на продажбата на наркотици. Това сочат данните от Европейския доклад за наркотиците (EDR) за 2022 г.По-конкретно, политическата и обществената загриженост нарастват във връзка с потенциала на пазарите в „тъмната мрежа“ да се превърнат в по-значим източник за получаване на незаконни наркотици. Извършеният от EMCDDA анализ на предлагането на наркотици чрез пазарите в „тъмната мрежа“ обаче показва, че редица фактори, включително пандемията от COVID-19, дейността на правоприлагащите органи и дългите периоди на прекъсване на работа, изглежда са оказали въздействие върху дейността на пазарите на наркотици в „тъмната мрежа“. В края на 2021 г. очакваните приходи рязко са спаднали до малко под 30 000 EUR на ден в сравнение с 1 млн. EUR на ден, констатиран през 2020 г.Онлайн екосистемата е много...
Read More