Този въпросник е предназначен за родителите на ученици от 12 до 19 години и за други възрастни, грижещи се за ученици. Той не е диагностичен и не може да определи със сигурност наличието или липсата на проблем при вашето дете. Целта му е да ви даде препоръка и насока за евентуални следващи действия. Въпросникът търси индикации за употреба на наркотици и рискови фактори, които биха могли да доведат до употреба.