Делегация от Община Плевен гостува в побратимения полски град Плоцк. В нея участваха заместник-кметът с ресор „Европроекти и хуманитарни дейности” Стефан Милев, началникът на Отдел ”Здравеопазване и социални дейности” д-р Елза Пачева и психологът в Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен Валентин Минков. Целта на визитата бе обмяна на добри практики между двата града в областта на социалните услуги.

Плевенската делегация е била приета изключително радушно от ръководството на град Плоцк, а домакините са запознали представителите на Община Плевен с различни аспекти от своята дейност. Управата на Плоцк е представила административните дейности и социалните услуги, които предлага на гражданите. По думите на психолога Валентин Минков, интересен момент за плевенчани е бил фактът, че в Плоцк функционира само един социален център, като всички услуги там са под шапката на един ръководител. „Имахме възможността да посетим социална служба, отговаряща за социалното осигуряване и отпускането на помощи, която отговаря за една трета от града. По инициатива на служителите там се работи по проекти, свързани с отбелязването на различни празници, а в дейностите, като доброволци, биват ангажирани жители на полския град и техните деца, които имат социални затруднения“, разказа психологът в ПИЦ – Плевен.

По думите му, друго нещо, което е направило впечатление, е че Общината дотира социалните дейности на „Каритас“ – благотворителна неполитическа, независима обществена организация, която е в тясно взаимодействие с Католическата църква. „Бяхме в център за социални услуги, който разполага с приют за бездомни, хоспис за хора с влошено здравословно състояние, дневен център за лица с аутизъм и Синдром на Даун, артработилница, както и кухня за социално слаби. Домакините ни споделиха, че финансирането е 90% от Общината и 10% – от „Каритас“, като организацията основно има ангажимент да полага грижи за сградния фонд“, сподели Валентин Минков.

В рамките на визитата в Плоцк плевенската делегация е посетила и Център по приемна грижа, а също така е гостувала в дома на приемно семейство, което се грижи за осем деца на различна възраст. То отглежда децата в общинско жилище, което разполага с всички необходими условия, посочи Минков, допълвайки, че плевенската група е била приета и в най-модерната детска ясла в полския град.