На 08.11.2018 г. в ОУ “Д-р Петър Берон“ – Плевен стартираха дейностите по проект “Дерзай, мечтай, победи!“. Проектът е одобрен и се финансира от Общински съвет по наркотични вещества – Плевен и Община Плевен след проведена конкурсна сесия за младежки училищни инициативи на тема „Превенция на зависимостите сред децата и младите хора“. Той има за цел да активизира детския и младежки дух за противопоставяне на нездравословния начин на живот и зависимостите към алкохола, тютюнопушенето и наркотичните вещества и да насочи поведението им към дейности, допринасящи за тяхното себеутвърждаване, себедоказване и развитие.

Мощен емоционален заряд за всички участници даде талисманът на проекта “Живко-Здравко“, за когото е ушит атрактивен костюм. Той ще съпътства множеството дейности: срещи-разговори с учениците „Разумният избор“, конкурс и изложба на рисунки на тема „Извън капана на алкохола, цигарения дим и дрогата“, конкурс за постери „Аз съм свободен и свободен искам да живея“, спортни изяви и състезания. Планираните мероприятия ще протекат в рамките на един месец и ще приключат с пускане на балони в пространството – символ на свободата и независимостта. Автор и ръководител на проекта е Виолета Бенкова – старши учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.