Спортен клуб по карате „Спартак 14” стартира проект „Карате – срещу агресията и зависимостите”, одобрен от Експертна комисия към Министерството на младежта и спорта. Проектът е разработен като мярка за въздействие и промяна на поведенческите модели на младите хора, а именно – карате като средство за превенция срещу агресията и зависимостите у младите хора. Повече за него днес в пресклуба на БТА в Плевен разказа президентът на клуба Милена Кирниколова.

Самото наименование на проекта говори, че поемаме една много сложна задача, която ще осъществим със съдействието на институции и младежи на възраст между 15 и 29 години, сподели Милена Кирниколова. Тя отбеляза, че в съвременното общество се наблюдава повишаване на рисковото поведение, свързано с прояви на неконтролирана агресия, както и уклон към зависимостите и пороците на улицата. Дълго време мислихме какъв е начинът да ангажираме младите с полезна дейност, като за пореден път стигнахме до извода, че това е спортът, защото той е една уникална превенция срещу тези пороци на обществото, каза президентът на Спортен клуб по карате „Спартак 14”. Основната цел на проекта ще е по интересен и нестандартен начин, чрез интерактивни методи, на участниците в проекта да бъдат създадени условия сами да осъзнаят ползата от спорта и да я прокламират сред своите приятели.

От клуба са си поставили за задача да обхванат голяма група младежи чрез различни срещи, като активните участници – 20 човека от 15 до 29 години, ще бъдат определени чрез анкета. Предвидено е провеждане на срещи в училищата, в които ще са включени дискусии с ученици, родители и учители, както и демонстрации на карате. Следващият етап от проекта ще е провеждането на редовни тренировъчни занимания, а също и организиране на състезание с участие на състезатели от страната, които ще подкрепят проекта на плевенския карате клуб.

Смятам, че спортните резултати не са всичко, необходимо е да се говори много, да се организират различни срещи и демонстрации, за да бъдат хората убедени от нуждата от практикуване на спорт, категорична е Милена Кирниколова. Тя цитира данни от Европейския доклад за наркотиците, според които 17.8 млн. млади хора между 15 и 34 години са употребили дрога през последната година, а в България ръстът им е над 20%. Също в него е посочено, че амфетамините са лесно достъпни за 23% от хората, а под 13-годишна възраст употребявалите наркотични вещества са около 3%, като след канабиса най-често употребявани наркотици са екстази, амфетамин, кокаин, LSD…