СЪВРЕМЕННАТА УНИВЕРСАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ В УЧИЛИЩНА СРЕДА – КАКВО ДА, КАКВО НЕ”. Национална програма „ЖИВОТ”

На 25 октомври 2019 в Плевен се проведе тренинг за специалисти от образователната система и звена за социални услуги от област Плевен за обсъждане и споделяне на подходи и превантивни дейности в и извън училищна среда.

Какво е и какво не е универсалната превенция сред деца и млади хора? Защо имаме нужда от нова психология, която да ни помага да се сближаваме помежду си и да се разбираме едни други далеч по-добре, отколкото сега, и именно с нейния инструментариум да работим с децата и младите хора?

Повод за срещата бе и обсъждане на ефективното изпълнение на току – що спечелените нови проекти за превенция от плевенски училища, които стартират изпълнение на заложените дейности в началото на ноември 2019.

Участниците бяха запознати с пилотното реализиране на национална програма „Живот“ с ученици от 5 клас в Плевен, с обратната връзка от децата, както и възможностите за нейното въвеждане в нови училища.

Екипът на ОбСНВ и ПИЦ – Плевен благодари за активната и добра съвместна работа с образователните институции и колеги от социалните услуги в областта.