Обучение за родители проведоха Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен и Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ – Кнежа. То се реализира по Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищно образование“, а обучител бе психологът в ПИЦ – Плевен Валентин Минков. Тренингът бе разделен в две теми, като пред родителите специалистът коментира въпросите за образованието и перспективите в развитието на детето, както и родителската отговорност, нейните граници, свободата и контролът.

В първата част от обучението Валентин Минков представи данни от проучване на родителското участие в училищния живот в България, според които едва 1/5 от българските родители, включени в международното изследване на родителското участие, оценяват като сравнително често присъствието на членове на техните семейства в училището. Едва 10% от анкетираните родители участват в училищно настоятелство. Само 23% от интервюираните родители са част от родителския актив на класа, а почти 80% от родителите изобщо не са в състояние да посочат каквато и да било част от функциите или да опишат дори частично мисията на тези институционализирани форми на родителско участие. Психологът посочи добри международни практики, а също така се спря на потенциалните роли на родителите в училищния живот – като доброволци, партньори, застъпници и хора, вземащи решения.

Втората тема от обучението, посветена на родителската отговорност, бе насочена към краткосрочните и дългосрочните цели на родителството, формите на комуникация, активното изслушване и „капаните“ на родителството. „Много често ние като родители сме объркани как да подходим към децата си и неволно или съзнателно копираме „стратегиите“ на своите родители. Нашето желание е да подпомогнем родителите да разширят знанията относно начините за придобиване на самоконтрол във взаимоотношенията с децата ви. Да обогатят представата за възпитание на юношата и превърнат външния контрол в самоконтрол чрез договаряне на граници и формулиране на очаквания“, коментира Валентин Минков.