Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) Плевен  в изпълнение на  Годишен план за дейността на ОбСНВ  през 2020г. стартират процедура по прием на документи за участие на училища в проекти на тема: “ Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора, превенция на употребата на наркотични и други психоактивни вещества”

Участие с проекти могат да вземат основни и средни училища в Община Плевен, профилирани гимназии, общински професионал

ни гимназии.

  • Период на реализация на проектите: 01.11.2020– 15.12.2020 год.
  • Размер на безвъзмездната финансова подкрепа за 1 проект: мин. 700, макс. 1000 лева.
  • Краен срок за представяне на проектите: 15 октомври 2020 год.

Тук можете да намерите:

  1. Писмо – покана
  2. Пълна обява за участие
  3. Формуляр за кандидатстване
  4. Придружително писмо