Хотелски комплекс „Саня“ в Априлци бе домакин на двудневна среща с участието на момичета от Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев“ – Подем. Инициативата е част от семейните ваканции, планирани по проект „Менторство за приобщаване“, финансиран от Фонд „Активни граждани“ по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-20121. Проектът се изпълнява от Сдружение „Плевенски обществен фонд „Читалища“ с партньорското участие на ВУИ „Христо Ботев“ – Подем.


В качеството си на представител на Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен за участие в срещата бе поканена Антоанета Мачева – координатор „Превантивни програми“ в ПИЦ. Тя се включи в обучение на тема „Зависимости“, като чрез нетрадиционни форми за обучение и интерактивни игри дискутира с момичетата от ВУИ – Подем теми, свързани със зависимостите към алкохол, цигари, психоактивни вещества, а също така и финансовата зависимост. Освен това, момичетата засегнаха темата за липсата на семейство и любов и зависимостта към определени хора в техния живот, за които тези деца буквално са се хванали като удавник за сламка, сподели Антоанета Мачева, допълвайки, че в рамките на обучението тийнейджърите са споделили и различни свои истории.
Тези млади хора имат необходимост да споделят с някого своите мисли и чувства и са жадни да получат нова за тях информация, коментира след срещата в Априлци Антоанета Мачева, посочвайки, че всички момичета са заявили, че няма да се докоснат до дрогата. „Проблемът в случая е средата, в която те живеят, изправени пред угрозата да попаднат под влиянието на различни зависимости. Вероятно, ако се отделят от нея, те ще могат да се превъзпитат, но навършвайки 18 години тези момичета отново се връщат в тази вредна за тях среда“, коментира Мачева.