Клуб „Връстници обучават връстници” работи от началото на тази година в Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов” – Кнежа. Стартът на дейностите бе даден през януари, като съвместна инициатива на училището и Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен, който провежда обучението на доброволците, а организатор на дейностите е преподавателят по биология и здравно образование Снежана Драшанска. Обучителите са ученици от осми клас.

Началото бе дадено с мотивационна среща, целта на която бе набиране на доброволци. В нея се включиха 27 ученици, които се запознаха с идеята на доброволчеството, какви са целите и задачите на доброволците, а също така какво представлява превенцията на зависимости. Бе направена и презентация, която представи реализацията на предишни доброволчески инициативи и кампании. Към мисията на доброволеца интерес проявиха 17 от присъствалите младежи, които стартираха обучение, свързано с употребата на легални наркотични вещества, водено от психолога в ПИЦ – Плевен Валентин Минков. Разделени на екипи, те имаха за задача да се подготвят по различни въпроси, свързани с темата, като след това направиха презентация пред останалите участници в клуба. Идеята на този модул бе учениците да получат увереност да говорят пред публика, да усъвършенстват своите презентаторски умения и да се научат да убеждават своите връстници, обясни психологът.



Дейностите на клуба продължиха с организирането на дебат на тема „За и против легализирането на марихуаната”, както и дискусии в отделните класове с фокус върху легалните наркотични вещества. Присъствах на тези дискусии, но само като наблюдател, тъй като основната ми цел бе да подкрепя младите доброволци, които по мое мнение се справиха много добре с тази задача, коментира Валентин Минков. Следващата тема, която клубът обсъди, е за нелегалните наркотични вещества – отново с презентации, подготвени от осмокласници от ПГЗ „Стефан Цанов”, като бе проведено и обучение, посветено на зависимостите и етапите, през които те преминават. Идеята е в рамките на следващата ни среща да обсъдим начините, по които можем да помогнем на хора с рисково поведение, сподели още специалистът от ПИЦ – Плевен. Той отбеляза, че заедно с преподавателя Снежана Драшанска учениците ще проведат занимания пред своите съученици, след което ще се търсят възможности за организиране на дискусии и извън училището. Целта е този клуб да излезе от рамките на училището и да започне да работи на общинско ниво, каза още психологът.