В ПГМЕТ – Плевен бяха реализирани дейностите по Националната програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназиален курс „От връстници за връстници“. Основната й цел е предотвратяване употребата на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот. Сред краткосрочните задачи са постигане промяна по отношение на собственото здраве, подпомагане процеса на израстване, формиране на идентичност и намиране на смисъл, подкрепа на подрастващите в процеса на взимане на решения и отстояване натиска на групата, трениране на социални умения и насочване към алтернативи на употребата на психоактивни вещества.Началото на програмата бе дадено с обучение на педагогическия персонал, след което се проведоха информационни срещи с участието на ученици от 8 и 9 клас, в резултат на които бяха подбрани шестима доброволци. Те преминаха обучение по програмата и още в началото на тази учебна година стартираха дейности с учениците от двата осми класа на училището. Бяха проведени общо пет занимания в рамките на часа на класа – „Група и правила на групата“, упражнения за опознаване и групова кохезия, личен избор и взимане на решения и отстояване на натиска на групата. По време на тези занимания бяха използвани различни методи – ролеви игри, прожекция на филми, обсъждания на практически казуси, като основна роля във всичките срещи имаха доброволците, сподели координаторът превантивни програми в Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен Антоанета Мачева. По думите й, осмокласниците са се включили изключително активно и с голям интерес, научавайки много нови неща под формата на игра. Всяко едно тяхно предложение излизаше чрез ролевите игри, интеракцията и обсъжданията, а тяхното мнение бе поставяно публично без да се оценява, обясни специалистът. Тя допълни, че идеята е дейностите да продължат и през следващата учебна година, като не скри радостта си от факта, че на последните срещи са се откроили и желаещите за нови доброволци, чието обучение ще стартира през втория учебен срок.Антоанета Мачева изказа специални благодарности на директора на ПГМЕТ – Плевен инж. Цветелина Стойкова и училищния психолог Наташа Басарова за поемането на инициативата и отговорността тя да се случи. ПГМЕТ е първото училище в Плевен, което премина успешно първия етап на Националната програма и вече разполага с подготвени обучени доброволци, отбеляза тя.

Към момента на територията на област Плевен Националната програма за учениците в гимназиален курс на обучение е стартирала в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пордим, СУ „Христо Ботев“ и Професионалната гимназия по селско стопанство ,,Проф. Иван Иванов“ в Долни Дъбник и ПГРТО – Плевен.