През 2020 г. са конфискувани почти 7 тона нови психоактивни вещества, сочат данните от Европейския доклад за наркотиците (EDR) за 2022 г. Тези вещества се продават заради психоактивните си свойства, но не подлежат на контрол съгласно международните конвенции за наркотиците. Европейският пазар на нови психоактивни вещества е засегнат от ограничения върху тяхното производство и износ, наложени неотдавна от Китай, една от основните държави на произход. Конфискациите, извършени през 2020 г., изглежда са резултат от адаптиране към тези промени на пазара, тъй като те бяха доминирани от малък брой големи конфискации на синтетични катинони, доставяни предимно от Индия, макар че от 2015 г. насам поне 52 лаборатории са открити за производство на тези вещества в Европа. През 2019 г. Китай въведе и общи мерки за контрол върху производните на фентанил.

Интересно е да се отбележи, че през 2020 г. или 2021 г. в Европа не са открити нови производни на фентанил. Между 2020 и 2021 г. обаче в Европа са открити 15 нови синтетични опиоида, необхванати от мерки за контрол върху фентанила. Тези вещества включват 9 мощни бензимидазол опиоида. Освен това през 2021 г. в Европа са открити 4 нови синтетични канабиноиди „OXIZID“, които изглежда са заместващи вещества след наложената от Китай забрана за употреба на цялата група синтетични канабиноиди.

Налице е и загриженост във връзка с нарастващото пресичане между незаконните наркотици и пазарите на нови психоактивни вещества. Примерите включват фалшификация на продукти от канабис с ниско съдържание на THC и продукти, съдържащи синтетични канабиноиди, производство на фалшиви лекарства като оксикодон таблетки, за които е установено, че съдържат мощни бензимидазол опиоиди, както и фалшиви таблетки Xanax и диазепам, съдържащи нови бензодиазепини. Тези процеси означават, че употребяващите вероятно не са съзнателно изложени на действието на вещества с голяма сила на действие, което може да увеличи риска от фатални или нефатални случаи на свръхдоза.

Източник: Европейски доклад за наркотиците (EDR) за 2022 г.