По време на пандемията, в дните, в които хората са се чувствали особено самотни или когато ограниченията са били по-строги, те са използвали повече наркотици, показва ново проучване. По същото време те са били и по-склонни да пият алкохол. Констатациите идват от първото широкомащабно пандемично проучване, в което участниците са водили ежедневни дневници за настроението си и употребата на вещества. Те могат да помогнат за по-ефективно лечение на хора с нарушения, свързани с употребата на вещества. Пандемията от COVID-19 е придружена от увеличаване на самотата и употребата на вещества. За изследването в „Алкохолизъм: клинични и експериментални изследвания“ изследователите проучват връзките между тези явления в продължение на 30 дни. Ограниченият социален контакт по време на пандемията вече е свързан със засилена изолация и стрес, както и с нарастваща тревожност, депресия, пиене, употреба на канабис и фатални свръхдози с наркотици. Връзката между самотата и употребата на вещества обаче не е добре разбрана. Констатациите от предишни изследвания са смесени, отразявайки отчасти разликите в начина, по който се тълкуват промените в самотата – например като променливи нива на самота на индивида („вътре в човека“) или самотата на този индивид в сравнение с другите („между хората“).

Изследователите са работили с 2650 възрастни в САЩ между октомври 2020 г. и май 2021 г. Средната им възраст е 39 години. Участниците са отговорили на основни въпроси, обхващащи демографска информация, психологическо и поведенческо здраве и др. Те са били помолени да попълват ежедневно дневник в продължение на 30 дни за тяхното настроение, дейности, здраве, употреба на вещества и социални взаимодействия (отговаряйки например на „Колко самотен бяхте днес?“). Изследователите също така са измерили нивото на ограниченията вследствие на COVID-19, действащи по това време. Те са използвали статистически анализ, за да проучат връзките между употребата на вещества и променливата самота на индивидите спрямо собственото им настроение и това на другите.

Асоциациите между самотата на участниците и употребата на вещества варират. Хората, които са склонни да се чувстват по-самотни от другите участници, са и по-склонни да използват ежедневно наркотици, различни от канабис. Това се дължи до голяма степен на депресията, която често се проявява заедно със самотата. В дните, когато обаче участниците са се чувствали по-самотни от обикновено и когато ограниченията са били по-строги, те също са били по-склонни да употребяват наркотици, различни от канабис – независимо от депресията. Самотата се отразява и на консумацията на алкохол. Хората пият повече в дните, когато са били „много по-самотни от обикновено“.

Констатациите потвърждават, че социалните ограничения излагат хората на повишен риск от употреба на вещества и че самотата е рисков фактор за повишено пиене. Дигиталните интервенции, например по телефона, могат да помогнат за смекчаване на този ефект. Необходими са допълнителни изследвания, за да се разбере дали резултатите от проучването се отнасят за по-широк кръг хора.

Източник: Newswise