Младите мъже, употребяващи марихуана, имат повишен риск от развитие на шизофрения, според проучване, ръководено от изследователи от службите за психично здраве в столичния регион на Дания и Националния институт по злоупотребата с наркотици (NIDA) към Националните институти на здраве. Проучването, публикувано в Psychological Medicine, анализира подробни данни от здравни досиета, обхващащи 5 десетилетия и представляващи повече от 6 милиона души в Дания, за да оцени частта от случаите на шизофрения, които могат да бъдат приписани на разстройство, свързано с употребата на канабис.

Изследователите са открили сериозни доказателства за връзка между разстройството, свързано с употребата на канабис, и шизофренията сред мъжете и жените, въпреки че връзката е много по-силна сред младите мъже. Използвайки статистически модели, авторите на изследването изчисляват, че до 30% от случаите на шизофрения сред мъже на възраст 21-30 години може да са били предотвратени чрез предотвратяване на разстройството, свързано с употребата на канабис.

Разстройството, свързано с употребата на канабис, и шизофренията са сериозни, но лечими психични разстройства, които могат дълбоко да повлияят на живота на хората. Хората с разстройство, свързано с употребата на канабис, не са в състояние да спрат употребата на канабис, въпреки че това причинява негативни последици в живота им. Шизофренията е сериозно психично заболяване, което засяга начина, по който човек мисли, чувства и се държи. Хората с шизофрения може да изглеждат така, сякаш са загубили връзка с реалността, а симптомите на шизофрения могат да затруднят участието в обичайните ежедневни дейности. Съществуват обаче ефективни лечения както за разстройство, свързано с употребата на канабис, така и за шизофрения.

Предишни проучвания показват, че нивата на ежедневна или почти ежедневна употреба на канабис, разстройства, свързани с употребата на канабис, и нови диагнози на шизофрения са по-високи сред мъжете, отколкото при жените, и че ранната, честа употреба на канабис е свързана с повишен риск от развитие на шизофрения. Въпреки това, малко проучвания са изследвали разликите във връзката между разстройството, свързано с употребата на канабис, и шизофренията в различните полови и възрастови групи на ниво население. За да запълнят тази празнина в изследванията, учените са анализирали данни от национални здравни регистри в Дания, които включват данни от здравни досиета на повече от 6,9 милиона души, които са били на възраст 16-49 години в някакъв момент между 1972 г. и 2021 г. Използвайки тези национално представителни надлъжни данни, те изследват как асоциациите между разстройството, свързано с употребата на канабис, и шизофренията варират според различните полови и възрастови групи и как тези различия се променят с времето.

Въпреки че има много рискови фактори, свързани с шизофренията, в това проучване изследователите са се опитали да оценят дела на всички случаи на шизофрения, които могат да бъдат приписани конкретно на разстройство, свързано с употребата на канабис, в пол и възрастови групи на ниво население. Екипът от проучването е изчислило, че 15% от случаите на шизофрения сред мъжете на възраст 16-49 години може да са били избегнати през 2021 г. чрез предотвратяване на разстройството, свързано с употребата на канабис, за разлика от 4% сред жените на възраст 16-49 години. За млади мъже на възраст 21-30 години те изчисляват, че делът на предотвратимите случаи на шизофрения, свързани с разстройство, свързано с употребата на канабис, може да достигне до 30%. Авторите подчертават, че разстройството, свързано с употребата на канабис, изглежда е основен модифицируем рисков фактор за шизофрения на ниво население, особено сред младите мъже.

Източник: News-Medical.Net