„Изключително важно е всички ние, като родители, да се запознаем с признаците, които трябва да ни светнат като лампички, за това, че с детето ни има проблем – бил той в семейната среда или в компанията. Ето защо смятам, че подобни срещи са изключително полезни, като се надявам, че при възпитанието на нашите деца ще бъдем внимателни за тези първи сигнали“. С тези думи кметът на Община Кнежа Илийчо Лачовски откри дискусията за превенция „Кажете „Не! на наркотиците!“, провела се в ресторант „Хибрид“ в общинския център на 10 май. Лачовски посочи, че особено през последните четири години работата по превенцията от наркозависимостите сред децата в общината не е спирала. Организатори на проявата бяха Община Кнежа и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ – Кнежа, а участие взеха специалисти от Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен и Терапевтичен център „Свети Илия“ – Габрово. Сред гостите бяха много родители, както и специалисти от институции, пряко ангажирани с превенцията на употребата на наркотични вещества.Както отбеляза психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков, целта на срещата бе да отговори на въпросите, от които всеки един родител се интересува при възпитанието на своето дете относно проблематиката, свързана с употребата и разпространението на наркотичните вещества, както и с лечението от тази зависимост. Заедно с основателя и председател на Фондация „Общност в помощ на зависимите“ Илко Бояджиев и Калоян Каменов, социален асистент и консултант с личен опит, както и с Диана Манчева, която е майка на зависим, Минков представи презентация „Какво да направим да не се стигне до тук?“. Участниците в дискусията се спряха на най-често задаваните от родителите въпроси, свързани с психоактивните вещества, като какво можем да направим, за да намалим риска от употреба, как да реагираме при подозрение, че детето ни употребява наркотици и какви са възможностите за лечение, ако се стигне дотам. Внимание бе отделено и на причините, поради които младите хора посягат към наркотиците – личностни, поведенчески, семейни, социални и културни, а също така бе коментирана генетичната предразположеност към формиране на зависимости.Пред домакините от Кнежа Илко Бояджиев сподели повече за мисията на Фондация „Общност в помощ на зависимите“ и програмите, които тя реализира – резидентната програма в Терапевтичен център „Свети Илия“, дневният център за ресоциализация, преходното жилище и консултативният център. След финала на дискусията в неформален разговор всеки имаше възможността да зададе своите въпроси, както и да коментира поставените проблеми със специалистите от Плевен и Габрово.