Ново проучване на повече от 50 000 юноши в САЩ показва, че употребата на никотин е силно свързана с повишена вероятност на такава на алкохол и канабис. Констатациите допринасят за нарастващите опасения за общественото здраве относно популярността на употребата на електронни цигари (или „вейпинг“) сред младите хора. „Въпреки че общите рискове за здравето от вейпинга са по-ниски от тютюнопушенето, електронните цигари са вредни за подрастващите и изискват непрекъснато наблюдение – особено след като дългосрочните въздействия остават неизвестни“, казва водещият автор Ноа Крески. „Нашите резултати показват, че вейпингът не е изолирано поведение, а по-скоро силно свързано с употребата на други вещества, които могат да навредят на подрастващите и да направят отказването от никотина по-трудно. Признавайки силното припокриване между различните форми на употреба на вещества, ефективните усилия за намеса трябва да работят за едновременно справяне с цигарите, пиенето и употребата на канабис, за да насърчат здравето и благосъстоянието на младите хора“, коментира той.

Изследователите са използвали проучването „Мониторинг на бъдещето“ – проведено от Националния институт за злоупотреба с наркотици (NIDA) – за проследяване на тенденциите в употребата на цигари, алкохол, канабис и други вещества сред деца от 8-ми, 10-ти и 12-ти клас. Екипът изследва данни от 51 872 юноши, които са участвали в проучването между 2017 и 2019 г. Те оценяват връзките между употребата на никотин през последните 30 дни с тази на канабис. Разглеждайки употребата на никотин и употребата на канабис (под каквато и да е форма, включително вейпинг), те откриват, че в сравнение с тези, които изобщо не употребяват никотин:

– Пушещите цигари са били 8,03 пъти по-склонни да употребяват канабис;

– Употребяващите вейп са били 20,31 пъти по-склонни да употребяват канабис.

Изследователите също откриват връзка между последните 30 дни употреба на никотин и тази на алкохол. Връзката между тютюнопушенето и вейпинга и прекомерното пиене нараства при по-високи нива на употреба. Например, в сравнение с тези, които изобщо не са употребявали никотин, юношите, които са пушили е 5,6 пъти по-вероятно да са злоупотребявали еднократно с алкохол, 21,60 пъти по-вероятно да го направят от три до пет пъти и 36,53 пъти по-вероятно да го направят десет пъти или повече.

Източник: Newswise