Кратки научно подкрепени съобщения за рисковете за здравето от употребата на канабис по време на бременност могат да бъдат ефективен начин за обезсърчаване на опасната тенденция. В ново проучване, публикувано в Psychology of Addictive Behaviors, изследователи от Вашингтонския държавен университет са установили, че предаването на прости научни факти за това как THC може да навреди на плода е свързано с намалени намерения за употреба на канабис по време на бременност. Става въпрос за съобщения, които са били написани до група жени на възраст 18-40 години или разказ, базиран на история или основан на факти. Освен това, изследователите са установили, че кратките и прости комуникации, предназначени да повишат медийната грамотност или способността да се различават фактически източници на информация от нефактически, също намаляват намеренията за употреба на канабис по време на бременност.

„Въпреки че съществуват съобщения за рисковете от употребата на канабис по време на бременност, доколкото ни е известно, не е имало систематична оценка или тестове за това какви типове съобщения могат да бъдат най-ефективни“, казва Джесика Уилоуби, водещ автор на изследването и доцент по комуникация във Вашингтонския държавен университет. „Това се превръща в голям проблем, тъй като употребата на канабис продължава да набира популярност и има все по-голямо количество дезинформация за нея“.

Употребата на канабис по време на бременност е до голяма степен недостатъчно проучена, но съществуващите изследвания показват, че има вредни ефекти при новородените, като по-ниско тегло при раждане, по-високи нива на прием в отделения за интензивно лечение на новородени и повишен риск от раждане на мъртво дете. Въпреки това стряскащите 70% от бременните и небременните жени вярват, че има полза или никакъв риск от употребата на канабис веднъж или два пъти седмично по време на бременност, според проучване от 2015 г. Предишно изследване разкрива, че много от тези жени получават информация за рисковете за здравето от употребата на канабис по време на бременност от млади жени и други неспециализирани източници.

За настоящото проучване изследователите от Вашингтонския държавен университет са проектирали съобщения за научна и медийна грамотност в наративни и ненаративни формати. Наративните формати включват части от историите на хора от реалния живот, за да изработят съобщения, които да резонират с целевата аудитория. Ненаративните съобщения просто предават факти, като този, че THC може да премине през плацентата и да достигне до бебето. След това изследователите са анкетирали около 429 жени за това как различните форми на съобщения са повлияли на решенията им да използват канабис. Резултатите от анализа показват, че директните, ненаративни съобщения, които се фокусират върху научни факти за употребата на канабис по време на бременност, са най-ефективното решение. Въпреки че наративните послания са ефективни и в категорията за научна комуникация, изследователите не ги намират за ефективни, когато се опитват да образоват хората относно медийната грамотност.

Източник: Medical Xpress