Доброто психично здраве е жизненоважно за цялостното здраве и благополучие. Според данни на СЗО един на всеки осем души в световен мащаб живее с психично заболяване. Психичните заболявания засягат все по-голям брой юноши и млади хора. Тази година темата на Световния ден на психичното здраве е „Психичното здраве е универсално човешко право“. Глобалната кампания има за цел да повиши осведомеността и да стимулират действия, които насърчават и защитават психичното здраве на всеки като универсално човешко право.

Психичното здраве е основно човешко право за всички хора. Всеки, който и където и да се намира, има право на най-високия достижим стандарт на психично здраве. Това включва правото да бъдете защитени от рискове за психичното здраве, правото на налична, достъпна, приемлива и качествена грижа и правото на свобода, независимост и включване в общността. Въпреки това по целия свят хората с психични заболявания продължават да изпитват широк спектър от нарушения на човешките права. Наличието на психично здравословно състояние никога не трябва да бъде причина да се лиши дадено лице от човешките му права или да се изключи от вземането на решения относно собственото му здраве.

Според изследване на работата сила през 2011 г. на Националния статистически институт – „Заетост на хората с увреждания“, много малка част от лицата с „психични, нервни или емоционални проблеми“ са заети – 15.2%, 7.8% са безработни, а 77% са лица извън работната сила. По-голямата част от тях живеят в градовете, а образованието им е преобладаващо основно и по-ниско. В сравнение с общата популация нивата на заетост са много ниски, нивата на образование са значително по-ниски, а нивата на безработица са по-високи.

Източник: НЦОЗА