Смъртните случаи от свръхдоза наркотици са се увеличили значително между януари и юни 2018 г. и юли до декември 2021 г. сред момичета и жени на възраст от 10 до 44 години, които са били бременни през предходните 12 месеца, според ново проучване на изследователи от Националния институт по наркотиците на САЩ (NIDA). Смъртността от свръхдоза се е увеличила повече от три пъти сред тези на възраст от 35 до 44 години през периода на изследването, от 4,9 смъртни случая на 100 000 майки на възраст от 35 до 44 години с живо раждане през периода 2018 г. до 15,8 през периода 2021 г. Над 60% от тези смъртни случаи от свръхдоза, свързани с бременност, са настъпили извън здравните заведения, макар и често на места с налични ресурси за здравеопазване, като спешна и акушерска помощ. Публикувани в списание JAMA Psychiatry, констатациите предполагат, че докато лечението е достъпно за бременни жени с разстройства, свързани с употребата на вещества, значителни бариери – като наказания, стигма, дискриминация и ограничени социално-икономически ресурси – могат да възпрепятстват пътя към грижите, отбелязват авторите.

„Стигмата и наказателните политики, които натоварват бременните жени с разстройство, свързано с употребата на вещества, увеличават риска от предозиране, като затрудняват достъпа до животоспасяващо лечение и ресурси“, казва д-р Нора Волков, директор на NIDA и старши автор на изследването. „Намаляването на бариерите и стигмата, която заобикаля пристрастяването, може да отвори вратата за бременните да търсят и получават базирано на доказателства лечение и социална подкрепа, за да поддържат своето здраве, както и здравето на детето си“.

Въпреки че е добре документирано, че смъртността от предозиране рязко се е увеличила във връзка с пандемията от COVID-19, малко се знае за спецификата на свързаната с бременността смъртност от предозиране през това време. Освен това, разликите в характеристиките на бременни жени и жени след раждане, които са починали от свръхдоза наркотици, и тези, които са починали от свързани с раждането или акушерски причини, са неизвестни. За да запълнят тези пропуски в знанията, учените от NIDA са анализирали данни от САЩ за множество причини за смърт, здравни ресурси на ниво окръг, здравни класации в окръга и раждания в САЩ преди и по време на пандемията COVID-19 – януари до юни 2018 г. и юли до декември 2021 г. Това проучване се фокусира върху индивиди на възраст от 10 до 44 години, принадлежащи към три групи: 1457 в бременна и следродилна фаза, починали от предозиране с наркотици, включващи най-честите наркотици за злоупотреба, с изключение на алкохол и антидепресанти; 4796 починали по акушерски причини; и 11 205, които са починали от свръхдоза наркотици и не са били бременни през последните 12 месеца. Проучването оценява тенденциите в „коефициентите на смъртност, свързана с бременността“, които се определят като броя на смъртните случаи по време на или в рамките на една година след края на бременността на 100 000 майки с живо раждане.

Източник: NIDA