Бързо развиващият се характер на дигиталните медии представлява предизвикателство за тези, които изучават дигиталната зависимост – социалните мрежи като TikTok и видеоигрите като Fortnite може да са популярни сега, но може да са без значение след няколко години. Нов инструмент, разработен от изследователи от университета Бингамтън, Държавния университет на Ню Йорк, ще улесни клиницистите и изследователите да измерват пристрастяването към цифровите медии с появата на нови технологии. „Искахме да създадем инструмент, който да бъде полезен в клиниката и лабораторията, който отразява настоящите разбирания за това как действа дигиталната зависимост, който няма да остарее, след като настъпи следващата голяма технологична промяна“, казва Даниел Хип, който ръководи проучването.

Текущите инструменти за измерване на връзката между психологията и технологиите не само са остарели в начина, по който говорят за технологиите; те също така често са написани с конкретни остарели технологични въпроси. За да се справят с този недостатък, Хип и неговият екип са разработили скала за прекомерна употреба на цифрови медии или dMOS. Клиницистите и изследователите, които използват инструмента, могат да бъдат свободни да правят своите изследвания толкова широки (т.е. социални медии) или толкова детайлни (т.е. Instagram), колкото желаят за тяхната конкретна употреба. „Вместо да се съсредоточим върху технологиите, ние вградихме в скалата набор от въпроси, които се фокусират върху психологията“, обяснява Даниел Хип. „Например, един тип въпрос е „Имам проблем да спра да използвам X, дори когато знам, че трябва“. Заменяйки X с технологичен домейн, като социални медии или игри, можем да зададем един и същ въпрос за няколко различни технологични домейна. И можем да заменим X в бъдещи проучвания с нови технологични домейни (т.е. „шортове“ в стил TikTok), когато се появят“.

За да тестват скалата за прекомерна употреба на цифрови медии, изследователите са провели анонимно проучване с над 1000 студенти, за да изследват клинично значимото поведение и нагласи, свързани с пет области на цифрови медии: общо използване на смартфони, потребление на интернет видео, използване на социални медии, игри и използване на порнография. Те откриват следното:
– По-голямата част от учениците показват малко показатели за пристрастяване или прекомерна употреба.
– Моделите на използване са силно насочени към конкретни домейни за конкретни потребители.
– Подбран набор от отговори на студенти сочи нагласи и поведение около използването на дигитални медии, които, ако произлизат от употреба на наркотици или сексуално съдържание, биха се считали за клинично проблематични.
„Като цяло резултатът разкрива, че прекомерната употреба не е нещо общо; респондентите обикновено съобщават за прекомерна употреба само в един или няколко домейна, като например социални медии“, обобщават изследователите.

В по-широк план данните рисуват картина на население, използващо цифрови медии в значителна степен, и по-специално социални медии, до ниво, което увеличава загрижеността по отношение на проблемите с прекомерната употреба. Първоначалните индикации са, че скалата за прекомерна употреба на цифрови медии е надежден, валиден и разширим клиничен инструмент, способен да предостави клинично значими резултати в рамките на и между домейните на цифровите медии.

Източник: ScienceDaily