Процентът на подрастващите, съобщаващи, че са използвали някакви забранени вещества през 2023 г., продължава да се задържа стабилно под нивата преди пандемията, отчетени през 2020 г., с 10,9% от осмокласниците, 19,8% от десетокласниците и 31,2% от дванадесетокласниците, според последните резултати от проучването Monitoring the Future. Докладваната употреба на почти всички вещества е намаляла драстично между 2020 г. и 2021 г. след началото на пандемията от COVID-19 и свързаните с нея промени като затваряне на училища и социално дистанциране. През 2022 г. повечето отчетени случаи на употреба на вещества сред подрастващите се задържаха на тези понижени нива и тези последни данни показват, че тази тенденция е продължила и през 2023 г. Проучването Monitoring the Future се провежда от изследователи от Университета на Мичиган и се финансира от Националния институт по злоупотребата с наркотици (NIDA), част от Националния институт по здравеопазване.

Данните за 2023 г. продължават да документират стабилни или намаляващи тенденции в употребата на забранени вещества сред младите хора в продължение на много години. Въпреки това, други изследвания съобщават за драматично нарастване на смъртните случаи от свръхдоза сред тийнейджъри между 2010 г. до 2021 г., като нивото остава високо до 2022 г. Това увеличение до голяма степен се дължи на незаконния фентанил. Взети заедно, тези данни предполагат, че макар употребата на наркотици да не става по-често срещана сред младите хора, тя става все по-опасна.

„Изследванията показват, че забавянето на началото на употребата на вещества сред младите хора, дори с една година, може да намали употребата до края на живота им. Може да наблюдаваме това в реално време“, казва д-р Нора Волков, директор на NIDA. „Тази тенденция е успокояваща. Въпреки това остава изключително важно да продължим да образоваме младите хора за рисковете и вредите от употребата на вещества по открит и честен начин, като подчертаваме, че незаконните хапчета и други вещества може да съдържат смъртоносен фентанил“, допълва тя. Проучването Monitoring the Future се прави всяка година сред ученици от осми, десети и дванадесети клас, които сами съобщават за своето поведение при употреба на вещества за различни периоди от време, като последните 30 дни, последните 12 месеца и целия живот. Проучването също така документира възприятията на учениците за вреда и неодобрение на употребата. Резултатите от проучването се публикуват същата година, в която са събрани данните. От февруари до юни 2023 г. изследователите на Monitoring the Future са събрали 22 318 анкети от ученици, записани в 235 държавни и частни училища в Съединените щати.

При разбивка на данните по конкретни наркотици, проучването установява, че подрастващите най-често съобщават за употреба на алкохол, никотин и канабис през изминалата година и нивата като цяло са намалели или са се задържали стабилни с намалената употреба, отчетена през 2022 г. В сравнение с нивата отчетени през 2022 г., данните, отчетени през 2023 г., показват:

– Употребата на алкохол остава стабилна за учениците от осми и десети клас, с 15,1% и 30,6% отчитане употреба през изминалата година съответно и е намаляла за дванадесети клас, като 45,7% съобщават за употреба през изминалата година (в сравнение с 51,9% през предходната година).
– Употребата на никотин остава стабилна за осмокласниците, като 11,4% съобщават, че са употребявали никотин през последната година. Той намалява в по-големите класове, от 20,5% на 17,6% в 10 клас и от 27,3% на 23,2% в 12 клас.
– Употребата на канабис остава стабилна и за трите изследвани класа, с 8,3% от осмокласниците, 17,8% от 10 клас и 29,0% от 12 клас, съобщаващи за употреба на канабис през последната година.
– Употребата на Delta-8-THC (психоактивно вещество, открито в растението Cannabis sativa, от което марихуаната и конопът са две разновидности) е измерена за първи път през 2023 г., като 11,4% от дванадесетокласниците съобщават, че са го използвали през изминалата година. В началото на 2024 г. 8 и 10 клас също ще бъдат питани за използването на Delta-8.
– Употребата на незаконни наркотици, различни от марихуана, също остава стабилна и за трите изследвани класа, с 4,6% от осмокласниците, 5,1% от десетокласниците и 7,4% от 12 клас. Тези данни се основават на дългосрочни тенденции, документиращи ниска и сравнително стабилна употреба на забранени вещества, докладвани сред тийнейджъри – включително употреба през миналата година на кокаин, хероин и злоупотреба с лекарства, отпускани с рецепта, като цяло.
– Употребата на наркотици, различни от хероин (включително викодин, оксиконтин, перкоцет и др.) е намаляла сред учениците от 12 клас с 1,0% (съвпадение на най-ниското ниво за всички времена, отчетено през 2021 г. и спад от високите 9,5% през 2004 г.).
– Въздържането или неупотребата на марихуана, алкохол и никотин са се увеличили за 12 клас, като 62,6% съобщават, че са се въздържали от всякаква употреба на тези вещества през последния месец. Този процент остава стабилен за учениците от осми и десети клас, като 87,0% и 76,9% съобщават, че са се въздържали от всякаква употреба на марихуана, алкохол и никотин през миналия месец.

Източник: NIDA