Телемедицината може да бъде по-ефективен начин за лечение на алкохолизъм от личните терапевтични сесии, съобщава ново проучване. Алкохолиците, които получават лечение чрез телемедицина, са по-склонни да участват в повече терапевтични посещения и да се придържат към лекарства против алкохолизъм по-дълго от тези, които се лекуват за разстройство, свързано с употребата на алкохол по традиционните начини, установяват изследователите. Тези резултати са „особено важни в настоящия контекст, тъй като Съединените щати дебатират дали да поддържат или отменят политиките от епохата на пандемията, които намаляват бариерите пред телемедицина“, заключава изследователският екип, ръководен от д-р Пони Перумалсвами.

За целите на проучването изследователите са анализирали данни от администрацията на ветераните, събрани по време на пандемията, от март 2020 г. до февруари 2021 г., за повече от 138 000 пациенти, диагностицирани с разстройство, свързано с употребата на алкохол. По време на периода на проучването 53% от пациентите са имали поне едно видео посещение, 38% са имали поне едно посещение по телефона, но не и видео посещения, а 9% са имали само лични посещения. Установено е, че телемедицината е свързана с повече посещения на терапия и употреба на лекарства в сравнение с личните посещения.

Нещо повече – сред тези, които са получили лечение чрез телемедицина, видео посещенията са предизвикали значително повече терапевтични сесии, отколкото посещения по телефона. Чернокожите пациенти са по-малко склонни да получават видео лечение и са по-склонни да имат лични посещения, подчертавайки „важни различия в употребата на телемедицината при разстройство при употреба на алкохол“.

Източник: Medical Xpress