Специалист от ПИЦ – Плевен проведе обучение на тема „Зависимости“ с момичета от ВУИ – Подем

Специалист от ПИЦ – Плевен проведе обучение на тема „Зависимости“ с момичета от ВУИ – Подем

Хотелски комплекс „Саня“ в Априлци бе домакин на двудневна среща с участието на момичета от Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев“ – Подем. Инициативата е част от семейните ваканции, планирани по проект „Менторство за приобщаване“, финансиран от Фонд „Активни граждани“ по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-20121. Проектът се изпълнява от Сдружение „Плевенски обществен фонд „Читалища“ с партньорското участие на ВУИ „Христо Ботев“ – Подем. В качеството си на представител на Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен за участие в срещата бе поканена Антоанета Мачева - координатор „Превантивни програми“ в ПИЦ. Тя се включи в обучение на тема „Зависимости“, като чрез нетрадиционни форми за обучение и интерактивни игри дискутира с момичетата от ВУИ – Подем теми, свързани със зависимостите към алкохол, цигари, психоактивни вещества, а също така и финансовата зависимост. Освен това, момичетата засегнаха темата за липсата на семейство и любов и зависимостта към определени хора в техния живот, за които тези деца буквално са се хванали като удавник за сламка, сподели...
Read More