Нови опасни психоактивни вещества продължават да се появяват на европейските пазари

Нови опасни психоактивни вещества продължават да се появяват на европейските пазари

През 2020 г. са конфискувани почти 7 тона нови психоактивни вещества, сочат данните от Европейския доклад за наркотиците (EDR) за 2022 г. Тези вещества се продават заради психоактивните си свойства, но не подлежат на контрол съгласно международните конвенции за наркотиците. Европейският пазар на нови психоактивни вещества е засегнат от ограничения върху тяхното производство и износ, наложени неотдавна от Китай, една от основните държави на произход. Конфискациите, извършени през 2020 г., изглежда са резултат от адаптиране към тези промени на пазара, тъй като те бяха доминирани от малък брой големи конфискации на синтетични катинони, доставяни предимно от Индия, макар че от 2015 г. насам поне 52 лаборатории са открити за производство на тези вещества в Европа. През 2019 г. Китай въведе и общи мерки за контрол върху производните на фентанил.Интересно е да се отбележи, че през 2020 г. или 2021 г. в Европа не са открити нови производни на фентанил. Между 2020 и 2021 г. обаче в Европа са открити 15...
Read More
Канабис: нови тенденции по отношение на най-популярния незаконен наркотик в Европа

Канабис: нови тенденции по отношение на най-популярния незаконен наркотик в Европа

Развитията в областта на канабиса пораждат нови предизвикателства за начина, по който реагираме на най-често употребявания незаконен наркотик в Европа. Почти 48 млн. мъже и около 31 млн. жени съобщават, че са употребявали това вещество някога, сочат данните от Европейския доклад за наркотиците (EDR) за 2022 г. Равнищата на употреба на канабис някога през живота обаче варират в значителни граници в отделните държави: от 4,3% от всички възрастни в Малта до 44,8% във Франция.Понастоящем средното съдържание на THC в смолата (21%) е почти двойно по-високо от това на канабиса - трева, който обикновено е около 11%. Това е промяна на тенденцията, наблюдавана в миналото, когато съдържанието на THC в канабиса - трева обикновено е по-високо от това на канабиса - смола. Следва да се отбележи също, че проблемите, свързани с употребата на канабис, понастоящем изглеждат по-значими и в данните от наблюдението, тъй като в спешните случаи, свързани с употреба на наркотици, се наблюдава присъствие както на спешните случаи, свързани с...
Read More
Високи нива на употреба на дрога отчита Европейският доклад за наркотиците за 2022 г.

Високи нива на употреба на дрога отчита Европейският доклад за наркотиците за 2022 г.

В рамките на Европейския съюз проблемите с наркотиците усложняват други важни въпроси, например проблемът с бездомните, управлението на психиатричните разстройства и намаляването на младежката престъпност. Това сочат данните от Европейския доклад за наркотиците (EDR) за 2022 г., който беше официално представен днес. В някои държави се наблюдават и по-високи равнища на насилие и корупция в следствие от пазара на наркотици. Събитията в международен план също могат да окажат влияние върху проблемите с наркотиците в Европа, като в доклада се разглежда как събитията в Афганистан биха могли да променят потоците от наркотици по начин, който може да има сериозни бъдещи последици, и как хуманитарната криза, произтичаща от войната в Украйна, би могла да създаде нови предизвикателства за европейските служби по наркотиците.Основният извод, който правя от тазгодишния доклад, е, че сега сме изправени пред по-сложна ситуация с наркотиците, характеризираща се с голяма достъпност и по-голямо разнообразие в моделите на употребата им, коментира директорът на Европейския мониторингов център за наркотици и наркомании Алексис...
Read More