Мерки срещу „легалните дроги“ в Европейския парламент

Мерки срещу „легалните дроги“ в Европейския парламент

Какво представляват "легалните дроги" и защо Европейският парламент е на път да приеме мерки за ограничаване на тяхното разпространение в ЕС. Все повече психоактивни вещества се появяват на пазара като алтернативи на забранените наркотици. Тези субстанции могат да бъдат също толкова вредни и дори смъртоносни, но анализът на рисковете от тях изисква време, което им дава възможност да останат поне за малко извън забранителните списъци. На 8 юни 2017 комисията по граждански свободи в ЕП гласува по две законодателни предложения, които целят да ускорят процедурата по извеждането им от легална продажба и да разширят дефиницията за наркотици. Какво представляват "легалните дроги"? Това са нови психоактивни вещества, които се продават като алтернатива на забранени наркотици като кокаин или екстази. Те са особено популярни сред младите хора. За какво се използват? Някои психоактивни вещества могат да се употребяват и за легитимни цели, като например за производство на медикаменти, в химическата промишленост и т.н. Ако се използват като наркотици обаче, те имат свойството да стимулират централната нервна система...
Read More