И Обединеното кралство въвежда забрана на райския газ

И Обединеното кралство въвежда забрана на райския газ

Обединеното кралство се готви да въведе дългоочаквана забрана за продажба или притежание на азотен оксид, едно от най-популярните вещества за развлечение сред младите хора, като част от по-широка репресия срещу антисоциалното поведение. Планът се прокарва от министъра на вътрешните работи Суела Брейвърман и ще доведе до наказателно преследване на хора, притежаващи райски газ, който обикновено се вдишва от балони. Изхвърлените флакони с азотен оксид са повсеместна гледка по главните улици и фестивали, като един на всеки десет от 16 до 24 години съобщава, че го е приемал в периода от 2019 до 2020 г. Въпреки че доставянето на азотен оксид заради неговите психоактивни ефекти вече е незаконно съгласно законодателството от 2016 г., газът има законни употреби, предимно за производство на бита сметана или за замразяване на храни, и е широко достъпен онлайн.Планираната промяна в закона, съобщена за първи път от Times , би позволила газът да бъде притежаван по законни причини – той се използва и като облекчаване на болката,...
Read More