ПИЦ – Плевен взе участие в дискусия „Кажете „Не!“ на наркотиците!“

ПИЦ – Плевен взе участие в дискусия „Кажете „Не!“ на наркотиците!“

„Изключително важно е всички ние, като родители, да се запознаем с признаците, които трябва да ни светнат като лампички, за това, че с детето ни има проблем – бил той в семейната среда или в компанията. Ето защо смятам, че подобни срещи са изключително полезни, като се надявам, че при възпитанието на нашите деца ще бъдем внимателни за тези първи сигнали“. С тези думи кметът на Община Кнежа Илийчо Лачовски откри дискусията за превенция „Кажете „Не! на наркотиците!“, провела се в ресторант „Хибрид“ в общинския център на 10 май. Лачовски посочи, че особено през последните четири години работата по превенцията от наркозависимостите сред децата в общината не е спирала. Организатори на проявата бяха Община Кнежа и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ – Кнежа, а участие взеха специалисти от Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен и Терапевтичен център „Свети Илия“ – Габрово. Сред гостите бяха много родители, както и...
Read More
Чрез „форум театър“ в Кнежа представиха докъде води капанът на наркотиците

Чрез „форум театър“ в Кнежа представиха докъде води капанът на наркотиците

Темата за наркотиците бе във фокуса на проява, организирана от Община Кнежа, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ – Кнежа и с участието на специалисти от Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен и Терапевтичен център „Свети Илия“ – Габрово. Срещата събра ученици от шести и седми клас от община Кнежа. Пред тях - чрез методите на т. нар. „форум театър“ - доброволци от Клуб „Връстници обучават връстници“ към ПГЗ „Стефан Цанов“ с ръководител г-жа Снежана Драшанска пресъздадоха историята на тийнейджър, която както психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков сподели преди изявата на младежите е действителната и главен герой в нея е момче, с което той е работил. Историята срещна публиката с предизвикателствата, пред които е изправен днес младият човек – от проблемите в семейната среда и неразбирането от страна на връстниците, през малката стъпка от желанието да се харесаш на останалите, често водеща до попадане в капана на наркотиците,...
Read More