В Никопол се проведе обучение на тема „Кризисна интервенция при употреба на психоактивни вещества“

В Никопол се проведе обучение на тема „Кризисна интервенция при употреба на психоактивни вещества“

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Никопол организира съвместно с Превантивно-информационния център по зависимости - Плевен обучение, посветено на 26 юни - Световния ден борба с употребата и трафика на наркотични вещества. При спазване на всички противоепидемични мерки участие в обучението взеха педагози, представители на читалището, социални работници от ОЗД и приемна грижа, ЦОП и експерти от Община Никопол. Под формата на презентация, а също така с помощта на въздействащи видеоклипове, психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков се спря върху причините за употребата на наркотични вещества, симптомите и последствията, които предизвиква всяко от тях. Обсъдени бяха въпросите: Как да реагираме, след като установим, че детето употребява ПАВ; Как да помогнем на човек след свръхдоза с наркотични вещества; Какво е абстинентен синдром и способи за преодоляването му. Също така, психологът демонстрира пред участниците в обучението различни способи за диагностициране употребата на наркотични вещества и отговори на въпросите, зададени от участниците. Предстои организирането на поредица обучения с...
Read More
В Никопол се проведе среща, посветена на Международния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика

В Никопол се проведе среща, посветена на Международния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика

По повод предстоящия Международен ден за борба с наркоманиите и наркотрафика – 26 юни, в Никопол се проведе съвместна инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, РП Никопол, РС Никопол, РУ Никопол, ЦОП Никопол, СУ„Христо Ботев“, „НЧ Напредък 1871“ и Превантивно-информационния център по зависимости – Плевен. Искра Ангелова, секретар на МКБППМН откри срещата, като акцентира върху важността на проблема с употребата на наркотични вещества сред младите хора. Учениците от 7 до 11 клас изгледаха презентация за видовете наркотици и тяхното въздействие, представена от Зорница Георгиева, педагог в ЦОП Никопол. Г-жа Мария Георгиева, Административен ръководител – районен прокурор в РП Никопол и г-н Тодор Тихолов – съдия в РС Никопол запознаха присъстващите с наказателната отговорност, която носят тези, които произвеждат, притежават, разпространяват, употребяват и склоняват към употреба на психоактивни вещества. Споделиха примери от своята практика, свързани с употребата на наркотици от младите хора и със сериозните последици от това. В дискусията по темата се включи и Валентин...
Read More
В Никопол отбелязаха Международния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика

В Никопол отбелязаха Международния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика

По повод Международния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика - 26 юни, днес в Никопол се проведе съвместна инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, СУ "Христо Ботев" и "НЧ Напредък 1871". Участие взеха психологът Валентин Минков и Антоанета Мачева от Превантивно-информационния център по зависимости - Плевен. Бе организирана среща с ученици от горен курс и бяха раздадени информационни материали. В проявата бе включена прожекция на филм и дискусия на теми, свързани с вредата от употребата на психотропни вещества, предизвикателствата на живота и личния избор на всеки от нас. ...
Read More