„Да“ или „Не“: Онлайн тестовете, превенцията и международният опит

„Да“ или „Не“: Онлайн тестовете, превенцията и международният опит

От края на месец февруари е-въпросници са част от програмата за превантивни дейности и на ПИЦ – Плевен. Те помагат на ученици и техните семейства за превенция на употребата на наркотични вещества. Превантивните дейностите се изпълняват от Сдружение „АРЗ Солидарност“ и Превантивно-информационните центрове (ПИЦ) в страната, като чрез въпросниците експерти от цялата страна допълват възможностите за консултиране по отношение на превенцията на наркотични вещества. С тяхна помощ ученици на възраст 12-19 г., техни близки и семейства могат да тестват анонимно, безплатно и доброволно за наличието на някакъв проблем. Въпросниците са в три варианта: за ученици, за родители и за учители, педагогически съветници и училищни психолози. Дейностите са в изпълнение на Стратегическа задача от Националната стратегия за борба с наркотиците (2020-2024 г.) и са финансирани от Министерство на здравеопазването чрез Национален център по обществено здраве и анализи.Скрининг въпросниците могат да бъдат открити ТУК.Каква е световната практика в тази посока?Живеем в епоха, в която уеб базираната комуникация оказва влияние върху ежедневието ни...
Read More