Според проучване: Проблемите с психичното здраве и зависимостите – все по-често срещани сред полицаите

Според проучване: Проблемите с психичното здраве и зависимостите – все по-често срещани сред полицаите

Проблемите с психичното здраве и зависимостите към алкохол или наркотици са все по-често срещан проблем сред полицаите, като трябва да се работи повече за справянето с него, сочат изводите от изследване, представено в HealthDay. За да научат повече, изследователите са прегледали 67 проучвания, включващи над 272 000 полицаи в 24 държави. Повечето от проучванията са от Северна Америка (46%), Европа (28%) и Австралия (10%), като са участвали предимно от мъже, изпълняващи общи задължения.Според резултатите, от отговорите на малко под 26% от включените в проучването е било отчетено, че имат определен проблем с алкохола, като 5% могат да се счетат за алкохолно зависими. Един от всеки 7 отговаря на критериите за посттравматично стресово разстройство или депресия, а 1 на 10 отговаря на критериите за тревожно разстройство или има мисли за самоубийство. Липсата на подкрепа от страна на колегите, високото ниво на стрес на работното място и лошите стратегии за справяне с това са отчетени като водещи рискови фактори за лошо психично...
Read More